Dokumentacja

Oznaczenia dokumentów przychodowych

Podgląd obsługiwanych oznaczeń dokumentów przychodowych w aplikacji.

Definicja

Obiekt DocumentsMarkings::Income zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID oznaczenia dokumentu przychodowego
code string Tylko do odczytu Kod oznaczenia dokumentu przychodowego
short_description string Tylko do odczytu Nazwa oznaczenia dokumentu przychodowego
description string Tylko do odczytu Opis oznaczenia dokumentu przychodowego

Listowanie oznaczeń dokumentu przychodowego

GET /api/v3/documents_markings/incomes.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "metainfo": {
    "count": 10,
    "total_count": 14,
    "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json?offset=10&limit=10",
    "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json?offset=0&limit=10"
  },
  "entities": [
    {
      "id": 1,
      "code": "SW",
      "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa",
      "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)"
    },
    {
      "id": 2,
      "code": "EE",
      "short_description": "Usługi MOSS",
      "description": "Usługi MOSS"
     },
     ...
  ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /api/v3/documents_markings/incomes/{id}.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/1.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "id":  1,
  "code":  "SW",
  "short_description":  "Sprzedaż wysyłkowa",
  "description":  "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)"
 }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony

Listowanie wybranych przez użytkownika w ustawieniach konta oznaczeń dokumentów przychodowych

GET /api/v3/documents_markings/incomes/selected.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "metainfo": {
    "count": 2,
    "total_count": 2,
    "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json?offset=10&limit=10",
    "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json?offset=0&limit=10"
  },
  "entities": [
    {
      "id": 1,
      "code": "SW",
      "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa",
      "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)"
     },
     {
      "id": 2,
      "code": "EE",
      "short_description": "Usługi MOSS",
      "description": "Usługi MOSS"
     },
     ...
  ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus