Dokumentacja

Oznaczenia dokumentów przychodowych

Podgląd obsługiwanych oznaczeń dokumentów przychodowych w aplikacji.

Definicja

Obiekt DocumentsMarkings::Income zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID oznaczenia dokumentu przychodowego
code string Tylko do odczytu Kod oznaczenia dokumentu przychodowego
short_description string Tylko do odczytu Nazwa oznaczenia dokumentu przychodowego
description string Tylko do odczytu Opis oznaczenia dokumentu przychodowego

Listowanie oznaczeń dokumentu przychodowego

GET /api/v3/documents_markings/incomes.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \ https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json 

Przykładowa odpowiedź

{ "metainfo": { "count": 10, "total_count": 14, "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json?offset=10&limit=10", "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json?offset=0&limit=10" }, "entities": [ { "id": 1, "code": "SW", "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa", "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)" }, { "id": 2, "code": "EE", "short_description": "Usługi MOSS", "description": "Usługi MOSS" }, ... ] }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /api/v3/documents_markings/incomes/{id}.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \ https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/1.json

Przykładowa odpowiedź

{ "id": 1, "code": "SW", "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa", "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)" }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony

Listowanie wybranych przez użytkownika w ustawieniach konta oznaczeń dokumentów przychodowych

GET /api/v3/documents_markings/incomes/selected.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \ https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json 

Przykładowa odpowiedź

{ "metainfo": { "count": 2, "total_count": 2, "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json?offset=10&limit=10", "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json?offset=0&limit=10" }, "entities": [ { "id": 1, "code": "SW", "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa", "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)" }, { "id": 2, "code": "EE", "short_description": "Usługi MOSS", "description": "Usługi MOSS" }, ... ] }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus