Dokumentacja

Oznaczenia dokumentów przychodowych

Podgląd obsługiwanych oznaczeń dokumentów przychodowych w aplikacji.

Definicja

Obiekt DocumentsMarkings::Income zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID oznaczenia dokumentu przychodowego
code string Tylko do odczytu Kod oznaczenia dokumentu przychodowego
name string Tylko do odczytu Nazwa oznaczenia dokumentu przychodowego
description string Tylko do odczytu Opis oznaczenia dokumentu przychodowego

Listowanie oznaczeń dokumentu przychodowego

GET /api/v3/documents_markings/incomes.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json

Przykładowa odpowiedź

{
       "metainfo": {
        "count": 10,
        "total_count": 14,
        "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json?offset=10&limit=10",
        "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes.json?offset=0&limit=10"
       },
       "entities": [
        {
         "id": 1,
         "code": "SW",
         "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa",
         "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)"
        },
        {
         "id": 2,
         "code": "EE",
         "short_description": "Usługi MOSS",
         "description": "Usługi MOSS"
        },
        ...
       }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /api/v3/documents_markings/incomes/{id}.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/1.json

Przykładowa odpowiedź

{
     "id": 1,
     "code": "SW",
     "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa",
     "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)"
    }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony

Listowanie wybranych przez użytkownika w ustawieniach konta oznaczeń dokumentów przychodowych

GET /api/v3/documents_markings/incomes/selected.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json

Przykładowa odpowiedź

{
       "metainfo": {
        "count": 2,
        "total_count": 2,
        "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json?offset=10&limit=10",
        "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/documents_markings/incomes/selected.json?offset=0&limit=10"
       },
       "entities": [
        {
         "id": 1,
         "code": "SW",
         "short_description": "Sprzedaż wysyłkowa",
         "description": "Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (sprzedawcą jest podatnik VAT, nabywcą jest kontrahent z kraju UE, który jest podatnikiem nie zarejestrowanym do UE lub inny nievatowiec); oznaczenie daję informację US w zakresie miejsca opodatkowania transakcji (limit sprzedaży wysyłkowej)"
        },
        {
         "id": 2,
         "code": "EE",
         "short_description": "Usługi MOSS",
         "description": "Usługi MOSS"
        },
        ...
       }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus