Dokumentacja

Podatek dochodowy

Podgląd zestawienia podatku dochodowego użytkownika.

Definicja

Obiekt IncomeTax zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
symbol string Tylko do odczytu Symbol podatku
period string Tylko do odczytu Data okresu
period_name string Tylko do odczytu Nazwa okresu
period_type string Tylko do odczytu Typ rozliczenia
correction_counter string Tylko do odczytu Licznik korekt
payment_date string Tylko do odczytu Termin zapłaty
period_income_price string Tylko do odczytu Przychód przypadający na okres
incremental_income_price string Tylko do odczytu Przychód narastająco
period_cost_price string Tylko do odczytu Koszt przypadający na okres
incremental_cost_price string Tylko do odczytu Koszty narastająco
period_proceeds_price string Tylko do odczytu Dochód przypadający na okres
incremental_proceeds_price string Tylko do odczytu Dochód narastająco
incremental_social_insurance_price string Tylko do odczytu Ubezpieczenie społeczne od początku roku
incremental_health_insurance_price string Tylko do odczytu Ubezpieczenie zdrowotne od początku roku
tax_paid_in_year_price string Tylko do odczytu Podatek zapłacony w tym roku
to_pay_price string Tylko do odczytu Podatek do zapłaty
status string Tylko do odczytu Status:
 • draft – Szkic
 • sent – Wysłana
 • printed – Wydrukowana
 • paid – Opłacona
real_pay string Tylko do odczytu Kwota pozostała do zapłaty
tax_office string Tylko do odczytu Dane Urzedu Skrabowego, jeżeli użytkownik ma przypisany. Dane przekazywane tylko w podglądzie podatku.
 • info – Jeżeli występują jakieś ograniczenia, tutaj będzie o tym informacja
 • name – Nazwa US
 • bank_name – Nazwa banku
 • account_number – Numer konta
extensions hash (dictionary) Tylko do odczytu Dodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  enabled – Informacja czy są właczone pożyczki na płatność
  pragma_offer_details_link – Link do opłacenia podatku

Listowanie

GET /v3/income_taxes.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/income_taxes.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 9,
   "total_count": 9,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/income_taxes.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/income_taxes.json?offset=0"
 },
 "entities": [{
  "id": 43,
  "symbol": "PIT-5",
  "period": "2022-02-01",
  "period_name": "Luty 2022",
  "period_type": "M",
  "payment_date": "2022-03-20",
  "incremental_income_price": 0,
  ...
 }, {
  "id": 42,
  "symbol": "PIT-5",
  "period": "2022-01-01",
  "period_name": "Styczeń 2022",
  "period_type": "M",
  "payment_date": "2022-02-20",
  "incremental_income_price": 0,
  ...
 }]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/income_taxes/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/income_taxes/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "id": 42,
  "symbol": "PIT-5",
  "period": "2022-01-01",
  "period_name": "Styczeń 2022",
  "period_type": "M",
  "payment_date": "2022-02-20",
  "incremental_income_price": 0,
 ...
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu