Dokumentacja

Podatek dochodowy

Podgląd zestawienia podatku dochodowego użytkownika.

Definicja

Obiekt IncomeTax zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
symbolstringTylko do odczytuSymbol podatku
periodstringTylko do odczytuData okresu
period_namestringTylko do odczytuNazwa okresu
period_typestringTylko do odczytuTyp rozliczenia
correction_counterstringTylko do odczytuLicznik korekt
payment_datestringTylko do odczytuTermin zapłaty
period_income_pricestringTylko do odczytuPrzychód przypadający na okres
incremental_income_pricestringTylko do odczytuPrzychód narastająco
period_cost_pricestringTylko do odczytuKoszt przypadający na okres
incremental_cost_pricestringTylko do odczytuKoszty narastająco
period_proceeds_pricestringTylko do odczytuDochód przypadający na okres
incremental_proceeds_pricestringTylko do odczytuDochód narastająco
incremental_social_insurance_pricestringTylko do odczytuUbezpieczenie społeczne od początku roku
incremental_health_insurance_pricestringTylko do odczytuUbezpieczenie zdrowotne od początku roku
tax_paid_in_year_pricestringTylko do odczytuPodatek zapłacony w tym roku
to_pay_pricestringTylko do odczytuPodatek do zapłaty
statusstringTylko do odczytuStatus:
 • draft – Szkic
 • sent – Wysłana
 • printed – Wydrukowana
 • paid – Opłacona
real_paystringTylko do odczytuKwota pozostała do zapłaty
tax_officestringTylko do odczytuDane Urzedu Skrabowego, jeżeli użytkownik ma przypisany. Dane przekazywane tylko w podglądzie podatku.
 • info – Jeżeli występują jakieś ograniczenia, tutaj będzie o tym informacja
 • name – Nazwa US
 • bank_name – Nazwa banku
 • account_number – Numer konta
extensionshash (dictionary)Tylko do odczytuDodatkowe informacje:
 • payments – na temat szybkich płatności:
  enabled – Informacja czy są właczone pożyczki na płatność
  pragma_offer_details_link – Link do opłacenia podatku

Listowanie

GET /v3/income_taxes.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/income_taxes.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 9,
   "total_count": 9,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/income_taxes.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/income_taxes.json?offset=0"
 },
 "entities": [{
  "id": 43,
  "symbol": "PIT-5",
  "period": "2022-02-01",
  "period_name": "Luty 2022",
  "period_type": "M",
  "payment_date": "2022-03-20",
  "incremental_income_price": 0,
  ...
 }, {
  "id": 42,
  "symbol": "PIT-5",
  "period": "2022-01-01",
  "period_name": "Styczeń 2022",
  "period_type": "M",
  "payment_date": "2022-02-20",
  "incremental_income_price": 0,
  ...
 }]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/income_taxes/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/income_taxes/42.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "id": 42,
  "symbol": "PIT-5",
  "period": "2022-01-01",
  "period_name": "Styczeń 2022",
  "period_type": "M",
  "payment_date": "2022-02-20",
  "incremental_income_price": 0,
 ...
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu