Dokumentacja

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług

Podgląd obsługiwanych oznaczeń dostaw towarów i świadczonych usług w aplikacji.

Definicja

Obiekt Gtu zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
id integer Tylko do odczytu ID kodu GTU
name string Tylko do odczytu Nazwa kodu GTU
short_description string Tylko do odczytu Krótki opis kodu GTU
description string Tylko do odczytu Opis kodu GTU

Listowanie oznaczeń dostaw towarów i świadczonych usług

GET /api/v3/gtus.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/api/v3/gtus.json

Przykładowa odpowiedź

{
       "metainfo": {
        "count": 10,
        "total_count": 14,
        "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus.json?offset=10&limit=10",
        "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus.json?offset=0&limit=10"
       },
       "entities": [
        {
         "id": 1,
         "name": 'GTU_01',
         "short_description": 'Dostawa napojów alkoholowych',
         "description": 'Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych
         i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.'
        },
        {
         "id": 2,
         "name": 'GTU_02',
         "short_description": 'Dostawa paliw silnikowych',
         "description": 'Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.'

        },
        ...
       }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /api/v3/gtus/{id}.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/1.json

Przykładowa odpowiedź

{
     "id": 1,
     "name": 'GTU_01',
     "short_description": 'Dostawa napojów alkoholowych',
     "description": 'Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.'
    }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony

Listowanie wybranych przez użytkownika w ustawieniach konta oznaczeń dostaw towarów i świadczonych usług

GET /api/v3/gtus/selected.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/selected.json

Przykładowa odpowiedź

{
       "metainfo": {
        "count": 2,
        "total_count": 2,
        "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/selected.json?offset=10&limit=10",
        "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/selected.json?offset=0&limit=10"
       },
       "entities": [
        {
         "id": 1,
         "name": 'GTU_01',
         "short_description": 'Dostawa napojów alkoholowych',
         "description": 'Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych
         i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.'
        },
        {
         "id": 2,
         "name": 'GTU_02',
         "short_description": 'Dostawa paliw silnikowych',
         "description": 'Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.'

        },
        ...
       }

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus