Dokumentacja

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług

Podgląd obsługiwanych oznaczeń dostaw towarów i świadczonych usług w aplikacji.

Definicja

Obiekt Gtu zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
idintegerTylko do odczytuID kodu GTU
namestringTylko do odczytuNazwa kodu GTU
short_descriptionstringTylko do odczytuKrótki opis kodu GTU
descriptionstringTylko do odczytuOpis kodu GTU

Listowanie oznaczeń dostaw towarów i świadczonych usług

GET /api/v3/gtus.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e"
 https://api.infakt.pl/api/v3/gtus.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "metainfo": {
    "count": 10,
    "total_count": 14,
    "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus.json?offset=10&limit=10",
    "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus.json?offset=0&limit=10"
  },     
  "entities": [
    {
      "id": 1,
      "name": "GTU_01",
      "short_description": "Dostawa napojów alkoholowych",
      "description": "Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym."
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "GTU_02",
      "short_description": "Dostawa paliw silnikowych",
      "description": "Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy."
    },
    ...
  ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /api/v3/gtus/{id}.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/1.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "id": 1,
  "name": "GTU_01",
  "short_description": "Dostawa napojów alkoholowych",
  "description": "Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym."
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404Zasób nie został odnaleziony

Listowanie wybranych przez użytkownika w ustawieniach konta oznaczeń dostaw towarów i świadczonych usług

GET /api/v3/gtus/selected.json

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/selected.json

Przykładowa odpowiedź

{
  "metainfo": {
    "count": 2,
    "total_count": 2,
    "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/selected.json?offset=10&limit=10",
    "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/gtus/selected.json?offset=0&limit=10"
  },
  "entities": [
    {
      "id": 1,
      "name": "GTU_01",
      "short_description": "Dostawa napojów alkoholowych",
      "description": "Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym."
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "GTU_02",
      "short_description": "Dostawa paliw silnikowych",
      "description": "Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy."
    },
    ...
  ]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
comments powered by Disqus