Invoices

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

Invoices

Pola dla zasobu invoice:

Zasób invoice

   1 invoice_id
   2 numer
   3 waluta
   4 zaplacono
   5 uwagi
   6 rodzaj_faktury
   7 sposob_platnosci
   8 podpis_odbiorcy
   9 podpis_sprzedawcy
  10 data_wystawienia
  11 data_sprzedazy
  12 termin_zaplaty
  13 status
  14 client_id
  15 razem_netto
  16 razem_vat
  17 razem_brutto
  18 client_nazwa_firmy
  19 client_ulica
  20 client_miejscowosc
  21 client_kod_pocztowy
  22 client_nip
  23 client_panstwo
  24 services

Pole rodzaj_faktury przy dodawaniu przyjmuje wartości:

 • „Faktura VAT”
 • „Faktura proforma”

Natomiast przy pobieraniu może przyjąć wartości:

 • „Faktura VAT”,
 • „Faktura proforma”,
 • „Faktura Marża”,
 • „Faktura Zaliczkowa”,
 • „Faktura korygująca”,
 • „Faktura Końcowa”

Pole sposob_platnosci może przyjąć następujące wartości:

 • „Przelew”
 • „Gotówka”
 • „Karta płatnicza”
 • „Barter”
 • „Czek”
 • „Weksel”
 • „Za pobraniem”
 • „Inny”
 • „Kompensata”
 • „Akredytywa”

Pole status może przyjąć następujące wartości:

 • „niezapłacona”
 • „szkic”
 • „wysłana”
 • „wydrukowana”
 • „zapłacona”

Pole services zawiera zagnieżdzone obiekty service. Są one przekazywane dla każdej faktury:

Zasób service

   1 service_id
   2 product_id
   3 nazwa
   4 stawka_vat
   5 jm
   6 ilosc
   7 cena_netto
   8 wartosc_netto
   9 wartosc_brutto
  10 vat
  11 symbol

Pole jm określa jednostkę miary.

Pole symbol określa symbol PKWiU.

Pole stawka_vat może przyjąć następujące wartości:

 • „23”
 • „22”
 • „8”
 • „7”
 • „5”
 • „3”
 • „0”
 • „zw”
 • „np”

List

Pobieranie listy faktur przypisanych do konta.

URL

Lista faktury przypisanych do konta

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/list.:format

Wymagane parametry

brak

Opcjonalne parametry

Parametry opcjonalne

  1 page   - numer pobieranej strony wyników
  2 per_page - ilość wyników na stronie
  3 order   - sortowanie wyników po danym polu

Pole order przyjmuje wartość skonstruowaną z nazwy pola oraz kolejności sortowania.

pole_kolejność, gdzie pole może przyjąć jedną z wartości:

 • data_wystawienia
 • data_sprzedazy
 • termin_zaplaty

kolejność przyjmuje wartości „asc” lub „desc”.

Przykładowa wartość parametru order: data_wystawienia_desc

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykład pobierania listy faktur (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <invoices per_page="100" total="1" pages="1" page="1">
   3     <invoice>
   4         <client_kod_pocztowy>31-272</client_kod_pocztowy>
   5         <status>szkic</status>
   6         <rodzaj_faktury>Faktura VAT</rodzaj_faktury>
   7         <client_miejscowosc>Krak&#243;w</client_miejscowosc>
   8         <podpis_sprzedawcy> </podpis_sprzedawcy>
   9         <client_panstwo>Polska</client_panstwo>
  10         <zaplacono>122.0</zaplacono>
  11         <client_nip>5215922894</client_nip>
  12         <razem_brutto>122.0</razem_brutto>
  13         <data_sprzedazy>2010-12-15</data_sprzedazy>
  14         <numer>1/12/2010</numer>
  15         <razem_vat>22.0</razem_vat>
  16         <termin_zaplaty>2011-06-05</termin_zaplaty>
  17         <data_wystawienia>2010-12-15</data_wystawienia>
  18         <uwagi></uwagi>
  19         <client_nazwa_firmy>Klient A</client_nazwa_firmy>
  20         <podpis_odbiorcy></podpis_odbiorcy>
  21         <razem_netto>100.0</razem_netto>
  22         <waluta>PLN</waluta>
  23         <client_ulica>Krakowska</client_ulica>
  24         <invoice_id>1012046</invoice_id>
  25         <client_id>310947</client_id>
  26         <sposob_platnosci>Got&#243;wka</sposob_platnosci>
  27   <podstawa_zwolnienia></podstawa_zwolnienia>
  28         <services>
  29             <service>
  30                 <symbol></symbol>
  31                 <cena_netto>100.0</cena_netto>
  32                 <jm></jm>
  33                 <vat>22.0</vat>
  34                 <ilosc>1.0</ilosc>
  35                 <product_id></product_id>
  36                 <marza></marza>
  37                 <wartosc_brutto>122.0</wartosc_brutto>
  38                 <stawka_vat>22</stawka_vat>
  39                 <service_id>1</service_id>
  40                 <wartosc_netto>100.0</wartosc_netto>
  41                 <nazwa>Produkt A</nazwa>
  42             </service>
  43         </services>
  44     </invoice>
  45     <invoice>
  46      ...
  47     </invoice>
  48 </invoices>

JSON

Zapytanie:

Przykład pobierania listy faktur (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2   "info":{
   3     "per_page":100,"total":3,"pages":1,"page":1
   4   },
   5   "invoices":[
   6     {
   7       "client_panstwo":"Polska",
   8       "rodzaj_faktury":"Faktura VAT",
   9       "status":"zap\u0142acona",
  10       "client_kod_pocztowy":"31-272",
  11       "client_miejscowosc":"Krak\u00f3w",
  12       "invoice_id":1,
  13       "podpis_odbiorcy":"",
  14       "zaplacono":122.0,
  15       "razem_brutto":122.0,
  16       "client_nip":"5215922894",
  17       "numer":"1/12/2010",
  18       "data_sprzedazy":"2010-12-15",
  19       "podpis_sprzedawcy":" ",
  20       "services":[
  21         {
  22           "service_id":1,
  23           "cena_netto":100.0,
  24           "symbol":"",
  25           "stawka_vat":"",
  26           "jm":"",
  27           "vat":22.0,
  28           "product_id":null,
  29           "ilosc":"1.0",
  30           "wartosc_brutto":122.0,
  31           "marza":null,
  32           "nazwa":"Produkt A",
  33           "wartosc_netto":100.0
  34         }
  35       ],
  36       "uwagi":"",
  37       "data_wystawienia":"2010-12-15",
  38       "termin_zaplaty":"2010-12-22",
  39       "razem_vat":22.0,
  40       "client_nazwa_firmy":"Klient A",
  41       "waluta":"PLN",
  42       "razem_netto":100.0,
  43       "client_ulica":"Krakowska",
  44       "sposob_platnosci":"Got\u00f3wka",
  45       "podstawa_zwolnienia":"",
  46       "client_id":1
  47     },
  48     { ... }
  49   ]
  50 }

Show

Wyświetlanie rekordu danej faktury.

URL

Pobieranie rekordu faktury

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/show.:format

lub

Pobieranie rekordu faktury (z parametrem :id)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/show/:id.:format

Wymagane parametry

id lub invoice_id jesli ID nie został przekazany w URL.

Opcjonalne parametry

brak

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykład pobierania rekordu faktury (XML)

  1 (GET) @https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/show/1.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <invoice>
   3   <client_kod_pocztowy>31-272</client_kod_pocztowy>
   4   <status>szkic</status>
   5   <rodzaj_faktury>Faktura VAT</rodzaj_faktury>
   6   <client_miejscowosc>Krak&#243;w</client_miejscowosc>
   7   <podpis_sprzedawcy> </podpis_sprzedawcy>
   8   <client_panstwo>Polska</client_panstwo>
   9   <zaplacono>122.0</zaplacono>
  10   <client_nip>5215922894</client_nip>
  11   <razem_brutto>122.0</razem_brutto>
  12   <data_sprzedazy>2010-12-15</data_sprzedazy>
  13   <numer>1/12/2010</numer>
  14   <razem_vat>22.0</razem_vat>
  15   <termin_zaplaty>2011-06-05</termin_zaplaty>
  16   <data_wystawienia>2010-12-15</data_wystawienia>
  17   <uwagi></uwagi>
  18   <client_nazwa_firmy>Klient A</client_nazwa_firmy>
  19   <podpis_odbiorcy></podpis_odbiorcy>
  20   <razem_netto>100.0</razem_netto>
  21   <waluta>PLN</waluta>
  22   <client_ulica>Krakowska</client_ulica>
  23   <invoice_id>1012046</invoice_id>
  24   <client_id>310947</client_id>
  25   <sposob_platnosci>Got&#243;wka</sposob_platnosci>
  26   <podstawa_zwolnienia></podstawa_zwolnienia>
  27   <services>
  28     <service>
  29       <symbol></symbol>
  30       <cena_netto>100.0</cena_netto>
  31       <jm></jm>
  32       <vat>22.0</vat>
  33       <ilosc>1.0</ilosc>
  34       <product_id></product_id>
  35       <marza></marza>
  36       <wartosc_brutto>122.0</wartosc_brutto>
  37       <stawka_vat>22</stawka_vat>
  38       <service_id>1</service_id>
  39       <wartosc_netto>100.0</wartosc_netto>
  40       <nazwa>Produkt A</nazwa>
  41     </service>
  42   </services>
  43 </invoice>

Odpowiedź z błędem:

Kod HTTP: 404

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <hash>
  3  <message>No record found with that ID.</message>
  4  <request>https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/show.xml?id=3</request>
  5 </hash>

JSON

Zapytanie:

Przykład pobierania rekordu faktury (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/show.json?invoice_id=1

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

   1 {
   2   "invoice":{
   3     "client_panstwo":"Polska",
   4     "rodzaj_faktury":"Faktura VAT",
   5     "status":"zap\u0142acona",
   6     "client_kod_pocztowy":"31-272",
   7     "client_miejscowosc":"Krak\u00f3w",
   8     "invoice_id":1012046,
   9     "podpis_odbiorcy":"",
  10     "zaplacono":122.0,
  11     "razem_brutto":122.0,
  12     "client_nip":"5215922894",
  13     "numer":"1/12/2010",
  14     "data_sprzedazy":"2010-12-15",
  15     "podpis_sprzedawcy":" ",
  16     "services":[
  17       {
  18         "service_id":2,
  19         "cena_netto":100.0,
  20         "symbol":"",
  21         "stawka_vat":"",
  22         "jm":"",
  23         "vat":22.0,
  24         "product_id":1,
  25         "ilosc":"1.0",
  26         "wartosc_brutto":122.0,
  27         "nazwa":"Produkt A",
  28         "wartosc_netto":100.0
  29       }
  30     ],
  31     "uwagi":"",
  32     "data_wystawienia":"2010-12-15",
  33     "termin_zaplaty":"2011-06-05",
  34     "razem_vat":22.0,
  35     "client_nazwa_firmy":"Klient A",
  36     "waluta":"PLN",
  37     "razem_netto":100.0,
  38     "client_ulica":"Krakowska",
  39     "sposob_platnosci":"Got\u00f3wka",
  40     "podstawa_zwolnienia":"",
  41     "client_id":4
  42   }
  43 }

Odpowiedź z błędem:

Kod HTTP: 404

  1 {
  2   "message":"No record found with that ID.",
  3   "request":"https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/show.json?id=5"
  4 }

Create

Tworzenie faktury.

Jeśli operacja została wykonana poprawnie zwrócony zostanie ID nowego rekordu. W przeciwnym wypadku odpowiedź będzie miała określony kod błędu oraz dołączony zostanie komunikat z opisem błędów. Obecnie możliwe jest dodawanie wyłacznie faktury VAT oraz faktury proforma.

URL

Tworzenie rekordu faktury

  1 (POST) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/create.:format

Wymagane parametry

W przypadku XML nalezy w treści żądania przekazać dokument XML, dla JSON string w tym formacie.

Wymagane pola dla invoice

Wymagane parametry (rekord invoice)

  1 client_id
  2 status
  3 rodzaj_faktury
  4 sposob_platnosci
  5 podstawa_zwolnienia (jeżeli faktura posiada stawkę zw.)

Wartość dla pola client_id musi byc równa ID klienta pobranego z listy klientów.

Wartość dla pola podstawa_zwolenienia musi byc równa ID podstawy pobranej z listy zwolnień.

Wartości dla pola rodzaj_faktury:

 • „Faktura VAT”
 • „Faktura Proforma”

Wymagane pola dla service

Wymagane parametry (rekord service)

  1 nazwa
  2 ilosc
  3 stawka_vat

Możliwe jest zagnieżdżenie kilku obiektów services.

Wartości na fakturze wyliczane sa na podstawie wartości zdefiniowanych w services.

Dla serwices wartości generowane są wg. następującej kolejności:

 • od ceny jednostkowej netto
 • od wartości netto
 • od wartości brutto

Opcjonalne parametry

Pozostałe parametry invoice i service. Możliwe jest również wystawienie faktury ze zduplikowanym numerem. W tym celu należy przekazać parametr unikalny_numer ustawiony na false.

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykład tworzenia rekordu faktury (XML)

  1 (POST) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/create.xml

Zapytanie XML

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <invoice>
   3   <rodzaj_faktury>Faktura VAT</rodzaj_faktury>
   4   <status>szkic</status>
   5   <sposob_platnosci>Got%C3%B3wka</sposob_platnosci>
   6   <client_id>4</client_id>
   7   <services>
   8     <service>
   9       <ilosc>1</ilosc>
  10       <cena_netto>100</cena_netto>
  11       <stawka_vat>3</stawka_vat>
  12       <nazwa>Produkt 1</nazwa>
  13     </service>
  14     <service>
  15       <jm>szt.</jm>
  16       <ilosc>1</ilosc>
  17       <wartosc_brutto>122.0</wartosc_brutto>
  18       <stawka_vat>22</stawka_vat>
  19       <nazwa>Produkt B</nazwa>
  20     </service>
  21   </services>
  22 </invoice>

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <invoice>
  3   <invoice_id>6</invoice_id>
  4   <numer>1/01/2010</numer>
  5 </invoice>

Zapytanie z błędami:

Błędne zapytanie (XML)

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <invoice>
   3   <rodzaj_faktury>Faktura VAT</rodzaj_faktury>
   4   <status>szkic</status>
   5   <sposob_platnosci>Got%C3%B3wka</sposob_platnosci>
   6   <client_id>4</client_id>
   7   <services>
   8     <service>
   9       <ilosc>1</ilosc>
  10       <cena_netto>100</cena_netto>
  11       <stawka_vat>3</stawka_vat>
  12       <nazwa>Produkt 1</nazwa>
  13     </service>
  14     <service>
  15       <jm>szt.</jm>
  16       <ilosc>1</ilosc>
  17       <wartosc_brutto>122.0</wartosc_brutto>
  18       <stawka_vat>22</stawka_vat>
  19     </service>
  20   </services>
  21 </invoice>

Odpowiedź z błędem:

Kod HTTP: 409

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <hash>
   3   <message>Some fields were given invalid or no values</message>
   4   <request>/api/v2/invoices/create.xml</request>
   5   <errors>
   6     <invoice type="array">
   7       <invoice>
   8         <message>blank</message>
   9         <field>status</field>
  10       </invoice>
  11       <invoice>
  12         <message>blank</message>
  13         <field>sposob_platnosci</field>
  14       </invoice>
  15     </invoice>
  16     <services type="array">
  17       <service type="array">
  18         <service>
  19           <message>blank</message>
  20           <field>stawka_vat</field>
  21         </service>
  22       </service>
  23     </services>
  24   </errors>
  25 </hash>

Odpowiedź z błedem w przypadku osiągnięcia limitu wystawionych faktur:

Kod HTTP: 402

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <hash>
  3   <message>Request unable to process.
  4   Consider extanding your payment plan.</message>
  5   <request>/api/v2/invoices/create.xml</request>
  6 </hash>

JSON

Zapytanie:

Przykład tworzenia rekordu faktury (JSON)

  1 (POST) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/create.json

Zapytanie JSON

   1 {
   2   "invoice":{
   3     "status":"szkic",
   4     "rodzaj_faktury":"Faktura VAT",
   5     "sposob_platnosci":"Got%C3%B3wka",
   6     "client_id":4,
   7     "services":[
   8       {
   9         "nazwa":"Produkt A",
  10         "ilosc":1,
  11         "stawka_vat":22,
  12         "wartosc_netto":100
  13       },
  14       {
  15         "nazwa":"Produkt B",
  16         "ilosc":2,
  17         "stawka_vat":3,
  18         "cena_netto":50
  19       }
  20     ]
  21   }
  22 }

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 {
  2   "invoice":{
  3     "invoice_id":1,
  4     "numer":"1/01/2010"
  5   }
  6 }

Zapytanie z błędami:

Błędne zapytanei (JSON)

   1 {
   2   "invoice":{
   3     "status":"szkic",
   4     "rodzaj_faktury":"Faktura VAT",
   5     "client_id":4,
   6     "services":[
   7       {
   8         "ilosc":1,
   9         "stawka_vat":22,
  10         "wartosc_netto":100,
  11         "nazwa":"Produkt A"
  12       },
  13       {
  14         "ilosc":2,
  15         "cena_netto":50,
  16         "nazwa":"Produkt B"
  17       }
  18     ]
  19   }
  20 }

Odpowiedź z błędem:

Kod HTTP: 409

   1 {
   2   "message":"Some fields were given invalid or no values",
   3   "request":"/api/v2/invoices/create.json",
   4   "errors":{
   5     "invoice":[
   6       ["sposob_platnosci","blank"]
   7     ],
   8     "services":[
   9       [],
  10       [
  11         ["stawka_vat","blank"]
  12       ]
  13     ]
  14   }
  15 }

Odpowiedź z błedem w przypadku osiągnięcia limitu wystawionych faktur:

Kod HTTP: 402

  1 {
  2   "message":"Request unable to process. 
  3         Consider extanding your payment plan.",
  4   "request":"/api/v2/invoices/create.json"
  5 }

Update

Aktualizacja faktury.

Jeśli operacja została wykonana poprawnie zwrócony zostanie ID aktualizowanego rekordu. W przeciwnym wypadku odpowiedź będzie miała określony kod błędu oraz dołączony zostanie komunikat z opisem błędów.

URL

Aktualizacja rekordu faktury

  1 (POST) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/update/:id.:format

Wymagane parametry

W fakturze uaktualniane są tylko te pola, które zostaną przekazane. W przypadku aktualizacji listy produktów usuwane są wszystkie istniejące produkty i tworzone nowe wg. danych przekazanych w zapytaniu. Format zapytania XML jak i JSON jest identyczny jak w przypadku dodawania faktury.

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykład aktualizacji rekordu faktury (XML)

  1 (POST) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/update/1.xml

Zapytanie XML

   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <invoice>
   3   <status>szkic</status>
   4   <uwagi>Brak uwag</uwagi>
   5   <services>
   6     <service>
   7       <ilosc>1</ilosc>
   8       <cena_netto>100</cena_netto>
   9       <stawka_vat>3</stawka_vat>
  10       <nazwa>Produkt 3</nazwa>
  11     </service>
  12   </services>
  13 </invoice>

W powyższym przypadku zaktualizowany zostanie status faktury, treść uwag oraz wszystkie istniejące pozycje zostaną zastąpione pozycją Produkt 3.

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <invoice>
  3   <invoice_id>1</invoice_id>
  4   <numer>1/01/2010</numer>
  5 </invoice>

Delete

Usuwanie faktury o danym ID.

Jeśli zapytanie zostało wykonane poprawnie zwrócony zostanie ID usuniętego rekordu.

URL

Usuwanie rekordu faktury

  1 (POST) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/delete.:format
lub

Usuwanie rekordu faktury (z parametrem :id)

  1 (POST) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/delete/:id.:format

Wymagane parametry

id lub client_id jesli ID nie został przekazany w URL.

Opcjonalne parametry

brak

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykład usuwania rekordu faktury (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/delete/1.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <invoice>
  3   <invoice_id>1</invoice_id>
  4 </invoice>

JSON

Zapytanie:

Przykład usuwania rekordu faktury (JSON))

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/delete/1.json

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 {
  2   "invoice":{
  3     "invoice_id":1
  4   }
  5 }

Oznaczenie danej faktury jako zapłacona.

URL

Oznaczanie faktury jako zapłacona.

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/paid.:format

lub

Oznaczanie faktury jako zapłacona (z parametrem :id).

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/paid/:id.:format

Wymagane parametry

id jesli ID nie został przekazany w URL.

Opcjonalne parametry

data_oplacenia

Przykład

XML

Zapytanie:

Przykład oznaczania faktury jako opłacona (XML)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/paid/1.xml

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2 <invoice>
  3   <invoice_id>1</invoice_id>
  4   <numer>1/12/2010</numer>
  5 </invoice>

JSON

Zapytanie:

Przykład oznaczania faktury jako opłacona (JSON)

  1 (GET) https://www.infakt.pl/api/v2/invoices/paid.json?id=1

Odpowiedź:

Kod HTTP: 200

  1 {
  2   "invoice":{
  3     "invoice_id":1
  4     "numer":"1/12/2010"
  5   }
  6 }