inFakt Styleguide

1. Widok główny

Dodawanie kosztu

Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać koszt do Twojej Księgowej lub dodaj pliki ręcznie

Upuść pliki tutaj

Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt

<div class="module-file-upload x-module-upload">
 <form class="file-upload-form" action="#">
  <div class="file-upload-state-box">
   <div class="file-upload-state file-upload-state--init">
    <h2>Dodawanie kosztu</h2>
    <p>Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać koszt do Twojej Księgowej lub <span class="file-upload-trigger">dodaj pliki<input multiple="" type="file"></span> ręcznie</p>
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--drop hide">
    <h2>Upuść pliki tutaj</h2>
    <!-- przy dodawaniu kolejnego pliku zmieniamy tekst na "Upuść kolejne pliki tutaj -->
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--progress hide">
    <p>Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt</p>
   </div>
   <!-- svg loader -->
   <div class="svg-loader-animation hide">
    <svg class="svg-loader x-svg-loader" width="68px" height="68px" viewBox="0 0 68 68" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
     <path stroke="#068eda" stroke-width="2.5" fill="none" d="M30,44 C30,36.268 36.269,30 44,30 C51.733,30 58,36.268 58,44 C58,51.733 51.733,58 44,58 C36.269,58 30,51.733 30,44 L30,44 Z" id="Stroke-3" stroke-dasharray="20 100" stroke-dashoffset="0.00"></path>
    </svg>
   </div>
   <!-- svg loader -->
  </div>
 </form>
</div>

2. Widok z załączonymi plikami

Dodawanie pliku

Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać lub dodaj pliki ręcznie

Upuść kolejne pliki tutaj

Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt

<!-- uploader -->
<div class="module-file-upload module-file-upload--widget x-module-upload">
 <form class="file-upload-form" action="#">
  <div class="file-upload-state-box">
   <div class="file-upload-state file-upload-state--init">
    <h2>Dodawanie pliku</h2>
    <p>Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać lub <span class="file-upload-trigger">dodaj pliki<input type="file" multiple></span> ręcznie</p>
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--drop hide">
    <h2>Upuść kolejne pliki tutaj</h2>
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--progress hide">
    <p>Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt</p>
   </div>
   <!-- svg loader -->
   <div class="svg-loader-animation hide">
    <svg class="svg-loader x-svg-loader" width="68px" height="68px" viewBox="0 0 68 68" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
     <path stroke="#068eda" stroke-width="2.5" fill="none" d="M30,44 C30,36.268 36.269,30 44,30 C51.733,30 58,36.268 58,44 C58,51.733 51.733,58 44,58 C36.269,58 30,51.733 30,44 L30,44 Z" id="Stroke-3" sketch:type="MSShapeGroup" stroke-dasharray="20 100" stroke-dashoffset="0.00"></path>
    </svg>
   </div>
   <!-- svg loader -->
  </div>

 </form>
</div>
<!-- uploader -->

<div class="col-1 attachments-list-module">
 <h4>Załączniki</h4>
 <ul class="col-1--separate attachments-list--files">
  <li>
   <div class="attachment-info">
    <a class="attachment-file-name" href="#">KPiR_biuro_rachunkowe.pdf</a>
    <p class="grey">Dodano: <time>2010-10-20</time></p>
   </div>
   <div class="attachment-actions">
    <div class="attachment-preview-box">
     <a class="x-preview-trigger" href="#">Podgląd pliku</a>
     <div class="attachment-preview hide">
      <img src="images/app/content/attachments/dokument-podglad.jpg" alt="dokument-podglad" width="320" height="449" />
     </div>
    </div>
    <a class="attachment-delete" href="#">Usuń plik</a>
   </div>
  </li>
  <li>
   <div class="attachment-info">
    <a class="attachment-file-name" href="#">KPiR_biuro_rachunkowe_Kalkulator.pdf</a>
    <p class="grey">Dodano: <time>2010-10-20</time></p>
   </div>
   <div class="attachment-actions">
    <div class="attachment-preview-box">
     <a class="x-preview-trigger" href="#">Podgląd pliku</a>
     <div class="attachment-preview hide">
      <img src="images/app/content/attachments/dokument-podglad.jpg" alt="dokument-podglad" width="320" height="449" />
     </div>
    </div>
    <a class="attachment-delete" href="#">Usuń plik</a>
   </div>
  </li>
 </ul>
</div>

3. Status – plik przesłany

Plik został pozytywnie przesłany

<!-- uploader -->
<div class="module-file-upload x-module-upload">
 <form class="file-upload-form" action="#">
  <div class="file-upload-state-box">
   <div class="file-upload-state file-upload-state--ok">
    <p>Plik został pozytywnie przesłany</p>
   </div>
  </div>
 </form>
</div>

4. Status – błąd w przesyłaniu pliku

Błąd w przesyłaniu pliku

<!-- uploader -->
<div class="module-file-upload x-module-upload">
 <form class="file-upload-form" action="#">
  <div class="file-upload-state-box">
   <div class="file-upload-state file-upload-state--fail">
    <p>Błąd w przesyłaniu pliku</p>
   </div>
  </div>
 </form>
</div>

5. Widok listy ze statusami przysyłanych plików

Dodawanie kosztu

Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać koszt do Twojej Księgowej lub dodaj pliki ręcznie

Upuść pliki tutaj

Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt

<!-- uploader -->
<div class="module-file-upload x-module-upload">
 <form class="file-upload-form" action="#">
  <div class="file-upload-state-box">
   <div class="file-upload-state file-upload-state--init">
    <h2>Dodawanie kosztu</h2>
    <p>Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać koszt do Twojej Księgowej lub <span class="file-upload-trigger">dodaj pliki<input type="file" multiple></span> ręcznie</p>
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--drop hide">
    <h2>Upuść pliki tutaj</h2>
    <!-- przy dodawaniu kolejnego pliku zmieniamy tekst na "Upuść kolejne pliki tutaj -->
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--progress hide">
    <p>Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt</p>
   </div>
   <!-- svg loader -->
   <div class="svg-loader-animation hide">
    <svg class="svg-loader x-svg-loader" width="68px" height="68px" viewBox="0 0 68 68" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
     <path stroke="#068eda" stroke-width="2.5" fill="none" d="M30,44 C30,36.268 36.269,30 44,30 C51.733,30 58,36.268 58,44 C58,51.733 51.733,58 44,58 C36.269,58 30,51.733 30,44 L30,44 Z" id="Stroke-3" stroke-dasharray="20 100" stroke-dashoffset="0.00"></path>
    </svg>
   </div>
   <!-- svg loader -->
  </div>
  <ul class="file-upload--list">
   <li class="file-upload--inprogress">
    <span class="upload-progress-bar" style="width: 20%;">20%</span>
    <a class="file-upload--file-name" href="#"><strong>Leroy_Merlin_4846_12_08_2014.pdf</strong> <span>(25KB)</span></a>
    <a href="#" class="file-upload-action file-upload--file-delete">Usuń plik</a>
   </li>
   <li class="file-upload--success">
    <span class="file-upload--file-status">Plik przesłano 2014-05-28, 08:55:48</span>
    <a class="file-upload--file-name" href="#"><strong>Leroy_Merlin_4846_12_08_2014.pdf</strong> <span>(25KB)</span></a>
    <a href="#" class="file-upload-action file-upload--file-delete">Usuń plik</a>
   </li>
   <li class="file-upload--fail">
    <span class="file-upload--file-status">Plik nie został przesłany, spróbuj ponownie</span>
    <a class="file-upload--file-name" href="#"><strong>Leroy_Merlin_4846_12_08_2014.pdf</strong> <span>(25KB)</span></a>
    <a href="#" class="file-upload-action file-upload--msg-delete">Zamknij</a>
   </li>
   <li>
    <span class="file-upload--file-status grey">Plik przesłano 2014-05-28, 08:55:48</span>
    <a class="file-upload--file-name" href="#"><strong>Leroy_Merlin_4846_12_08_2014.pdf</strong> <span>(25KB)</span></a>
    <a href="#" class="file-upload-action file-upload--file-delete">Usuń plik</a>
   </li>
   <li>
    <span class="file-upload--file-status grey">Plik przesłano 2014-05-28, 08:55:48</span>
    <a class="file-upload--file-name" href="#"><strong>Leroy_Merlin_4846_12_08_2014.pdf</strong> <span>(25KB)</span></a>
    <a href="#" class="file-upload-action file-upload--file-delete">Usuń plik</a>
   </li>
  </ul>
 </form>
</div>

6. Widok z dodatkową informacją.

Przeciągnij i upuść tutaj pliki graficzne, które chcesz dodać do szablonu faktury lub wybierz pliki z dysku

Upuść kolejne pliki tutaj

Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt

Akceptowalne formaty to: JPG, PNG, GIF, SVG. Maksymalny rozmiar wynosi 500kB. Całkowity rozmiar załączonych plików nie może przekroczyć 8MB.
<!-- uploader -->
<div class="module-file-upload module-file-upload--widget x-module-upload">
 <form class="file-upload-form" action="#">
  <div class="file-upload-state-box">
   <div class="file-upload-state file-upload-state--init">
    <p>Przeciągnij i upuść tutaj pliki graficzne, które chcesz dodać do szablonu faktury lub <span class="file-upload-trigger">wybierz pliki z dysku<input type="file" multiple></span></p>
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--drop hide">
    <h2>Upuść kolejne pliki tutaj</h2>
   </div>
   <div class="file-upload-state file-upload-state--progress hide">
    <p>Przeciągnij i upuść pliki tutaj aby przesłać kolejny koszt</p>
   </div>
   <!-- svg loader -->
   <div class="svg-loader-animation hide">
    <svg class="svg-loader x-svg-loader" width="68px" height="68px" viewBox="0 0 68 68" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
     <path stroke="#068eda" stroke-width="2.5" fill="none" d="M30,44 C30,36.268 36.269,30 44,30 C51.733,30 58,36.268 58,44 C58,51.733 51.733,58 44,58 C36.269,58 30,51.733 30,44 L30,44 Z" id="Stroke-3" sketch:type="MSShapeGroup" stroke-dasharray="20 100" stroke-dashoffset="0.00"></path>
    </svg>
   </div>
   <!-- svg loader -->
   <span class="file-upload-misc">
    Akceptowalne formaty to: JPG, PNG, GIF, SVG. Maksymalny rozmiar wynosi 500kB. Całkowity rozmiar załączonych plików nie może przekroczyć 8MB.
   </span>
  </div>
 </form>
</div>
<!-- uploader -->