inFakt Styleguide

Elementy podglądowe

Detale – dwie kolumny

Klient

Aligatores Sp z o.o.

ul. Puławska 257/137

00-255 Warszawa

Terminy

Data wystawienia: 2010-10-20

Data sprzedaży: 2010-10-20

Termin zapłaty: 2010-10-27

 <div class="col-1-2--flex">
  <div class="col-1-2">
   <h4>Klient</h4>
   <p>Aligatores Sp z o.o.</p>
   <p>ul. Puławska 257/137</p>
   <p>00-255 Warszawa</p>
  </div>
  <div class="col-1-2">
   <h4>Terminy</h4>
   <p>Data wystawienia: 2010-10-20</p>
   <p>Data sprzedaży: 2010-10-20</p>
   <p>Termin zapłaty: 2010-10-27</p>
  </div>
 </div>

Detale – jedna kolumna

Płatności

Razem do zapłaty: 3148.80 PLN

Zapłacono: 0.00 PLN

Słownie: trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy

Sposób płatności: Przelew

Nazwa banku: Reiffeisen Bank Polska

Numer konta: 61 1140 2004 0000 3002 3189 2995

Waluta: PLN

 <div class="col-1">
  <h4>Płatności</h4>
  <div class="col-1--separate">
   <p>Razem do zapłaty: 3148.80 PLN</p>
   <p>Zapłacono: 0.00 PLN</p>
   <p>Słownie: trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy</p>
  </div>
  <div class="col-1--separate">
   <p>Sposób płatności: Przelew</p>
   <p>Nazwa banku: Reiffeisen Bank Polska</p>
   <p>Numer konta: 61 1140 2004 0000 3002 3189 2995</p>
   <p>Waluta: PLN</p>
  </div>
 </div>

Historia elementu

Historia faktury

Rozwiń
 • Wystawiono Fakturę VAT
 • Edytowano fakturę
 • Wydrukowano fakturę
 • Wydrukowano fakturę e-mailem na adres maciasjarosz@gmail.com
 • Wysłano przypomnienie o zaległej płatności na adres maciasjarosz@gmail.com
 • Fakturę oznaczono jako zapłaconą
 • Wysłano podziękowanie nza opłacenie faktury
<div class="invoice-history">
 <header class="group invoice-history--header">
  <h3>Historia faktury</h3>
  <a class="switch-history" href="#">Rozwiń</a>
 </header>

 <div class="invoice-history--wrapper hide">
  <ul>
   <li>
    <time datetime="2014-07-15 15:55:24">15-07-2014, 15:55:24</time>
    <span>Wystawiono Fakturę VAT</span>
   </li>
   <li>
    <time datetime="2014-07-15 15:58:37">15-07-2014, 15:58:37</time>
    <span>Edytowano fakturę</span>
   </li>
   <li>
    <time datetime="2014-07-15 16:02:45">15-07-2014, 16:02:45</time>
    <span>Wydrukowano fakturę</span>
   </li>
   <li>
    <time datetime="2014-07-15 16:02:45">15-07-2014, 16:02:45</time>
    <span>Wydrukowano fakturę e-mailem na adres <a href="mailto:maciasjarosz@gmail.com">maciasjarosz@gmail.com</a></span>
   </li>
   <li>
    <time datetime="2014-07-15 16:02:45">15-07-2014, 16:02:45</time>
    <span>Wysłano przypomnienie o zaległej płatności na adres <a href="mailto:maciasjarosz@gmail.com">maciasjarosz@gmail.com</a></span>
   </li>
   <li>
    <time datetime="2014-07-15 16:02:45">15-07-2014, 16:02:45</time>
    <span>Fakturę oznaczono jako zapłaconą</span>
   </li>
   <li>
    <time datetime="2014-07-15 16:02:45">15-07-2014, 16:02:45</time>
    <span>Wysłano podziękowanie nza opłacenie faktury</span>
   </li>
  </ul>
 </div>
</div>