inFakt Styleguide

Pola checkbox i radio

Pola typu checkbox

<div class="field field-checkbox">
 <input id="zaznacz-03" checked="" type="checkbox">
 <label for="zaznacz-03">Zaznacz</label>
</div>
<div class="checkbox--confirm checkbox--field">
 <input type="checkbox" id="user-statute-3">
 <label for="user-statute-3">Adres zamieszkania taki sam jak adres prowadzonej działalności</label>
</div>

Pola typu radio

<div class="field field-radio">
 <label>Podatek PIT</label>
 <ul class="group list-radio">
  <li class="radio">
   <input checked="checked" id="test-01" name="test00" type="radio">
   <label for="test-01">Płacę podatek PIT miesięcznie</label>
  </li>
  <li class="radio">
   <input id="test-02" name="test00" type="radio">
   <label for="test-02">Płacę podatek PIT kwartalnie</label>
  </li>
 </ul>
</div>

Pola typu radio ułożone liniowo

<div class="field field-radio">
 <label>Podatek PIT</label>
 <ul class="group list-radio list-radio--inline">
  <li class="radio">
   <input type="radio" name="test-44" id="test-44" checked="checked">
   <label for="test-44">Płacę podatek PIT miesięcznie</label>
  </li>

  <li class="radio">
   <input type="radio" name="test-44" id="test-45">
   <label for="test-45">Płacę podatek PIT kwartalnie</label>
  </li>
 </ul>
</div>