Dokumentacja

Kraje

Wyświetlanie listy obsługiwanych krajów

Definicja

Obiekt Country zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Opis
alpha_2 string Dwuliterowy kod kraju
alpha_3 string Trzyliterowy kod kraju
english_name string Angielska nazwa kraju
polish_name string Polska nazwa kraju
continent string Kontynent
european_union string Informacja o tym czy kraj należy do UE true lub false
currency string Waluta

Listowanie krajów

GET /v3/countries.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania. Domyślne sortowanie dla zwracanej tablicy odbywa się rosnące przy użyciu pola polish_name.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/countries.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
   "count": 10,
   "total_count": 10,
   "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/countries.json?offset=10",
   "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/countries.json?offset=0"
 },
 "entities": [{
  "id": 17,
  "english_name": "Poland",
  ...
 }, {
  "id": 16,
  "english_name": "Germany",
  ...
 }]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu