Dokumentacja

Faktury korygujące

Zarządzanie fakturami korygującymi należącymi do użytkownika

Definicja

Obiekt CorrectiveInvoice zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
idintegerTylko do odczytuID Faktury Korygującej
numberstringNieNumer faktury korygującej. Domyślnie generowany na podstawie Następny numer faktury
corrected_invoice_numberstringNieNumer faktury korygowanej.
corrected_invoice_datestringNieData faktury korygowanej
confirmationstringNieOtrzymaliśmy podpisaną fakturę true lub false
currencystringNieWaluta: THB, USD, AUD, HKD, CAD, NZD, SGD, EUR, HUF, CHF, GBP, UAH, JPY, CZK, DKK, ISK, NOK, SEK, HRK, RON, BGN, TRY, LTL, LVL, PHP, MXN, ZAR, BRL, MYR, RUB, IDR, KRW, CNY, INR, LTL, domyślnie PLN.
paid_priceintegerNieZapłacono w groszach.
notesstringNieUwagi
payment_methodstringNieMetoda płatności:
 • transfer – Przelew
 • cash – Gotówka
 • card – Karta płatnicza
 • barter – Barter
 • check – Czek
 • bill_of_sale – Weksel
 • delivery – Za pobraniem
 • compensation – Kompensata
 • accredited – Akredytywa
 • paypal – PayPal
 • instalment_sale – Sprzedaż ratalna
 • payu – PayU
 • tpay – Tpay
 • przelewy24 – Przelewy24
 • dotpay – Dotpay
 • other – Inny
recipient_signaturestringNieImię i nazwisko Odbiorcy
seller_signaturestringNieImię i nazwisko Sprzedawcy
invoice_datestringNieData wystawienia w formacie RRRR-MM-DD
sale_datestringNieData sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD
confirmation_datestringNieData podpisania w formacie RRRR-MM-DD
statusstringNieStatus:
 • draft – Szkic
 • sent – Wysłana
 • printed – Wydrukowana
 • paid – Opłacona
payment_datestringNieTermin zapłaty w formacie RRRR-MM-DD
net_priceintegerNieRazem netto w groszach
tax_priceintegerNieWartość VAT w groszach
gross_priceintegerNieRazem brutto w groszach
left_to_payintegerNiePozostało do zapłaty w groszach
client_idintegerNieID klienta (jeśli istnieje)
client_company_namestringNieNazwa firmy klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_streetstringNieUlica klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_street_numberstringNieNumer budynku klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_flat_numberstringNieNumer mieszkania klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_citystringNieMiasto klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_post_codestringNieKod pocztowy klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_tax_codestringNieNIP klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_countrystringNieKraj klienta (jeśli klient nie istnieje)
check_duplicate_numberbooleanNieCzy sprawdzać duplikacje numeru faktury true lub false
bank_namestringNieNazwa banku, dotyczy faktur z przelewem
bank_accountstringNieNr konta bankowego, dotyczy faktur z przelewem.
swiftstringNieNr Swift, dotyczy faktur z przelewem
sale_typestringDla klientów zagranicznych.Rodzaj sprzedaży:
 • service – Usługa
 • merchandise – Towar
invoice_date_kindstringNieRodzaj daty na fakturze:
 • sale_date – Data sprzedaży
 • service_date – Data wykonania usługi
 • cargo_date – Data zakończenia dostawy towarów
receipt_numberstringNieNumer paragonu
not_incomeboolenTak, w przypadku faktury do paragonu, jej korekty lub zaliczkiNie uwzględniaj do podatku dochodowego
vat_exchange_date_kindstringTak, w przypadku faktury w obcej walucieRodzaj daty kursu waluty na cele vat. Przyjmuje jedną z dwóch wartości:
vat – zgodny z momentem obowiązku podatkowego VAT
pit – zgodny z kursem dla celów PIT
correction_reasonstringNiePowód korekty. Przyjmuje jedną z dwóch wartości:
mistake – błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka
other – inne: np. zwrot, rabat
servicesarray of ServicesTakLista pozycji na fakturze (i link do services)

Services

Obiekt service zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
groupstringTakId grupy produktów, musi być taki sam dla produktu przed i po korekcie
tax_symbolstringTakStawka VAT (lista obsługiwanych stawek)
correctionstringNieZaznaczamy, czy produkt z danej grupy jest korektą, czy wpisem korygowanym true lub false
namestringNieNazwa
unitstringNieJednostka
quantityintegerNieIlość
unit_net_priceintegerNieCena netto za sztukę w groszach
net_priceintegerNieWartość netto w groszach
gross_priceintegerTylko do odczytuWartość brutto w groszach
tax_priceintegerNieWartość podatku VAT w groszach
discountintegerNieWartość rabatu w procentach
unit_net_price_before_discountintegerNieCena zakupu netto w groszach przed rabatem
gtu_idstringNieId kodu GTU (Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług)
symbolstringNiesymbol PKWiU / CN / PKOB deprecated
pkwiustringNiePKWiU
snstringNieCN
pkobstringNiePKOB

Listowanie faktur

GET /v3/corrective_invoices.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania. Domyślne sortowanie dla zwracanej tablicy odbywa się malejąco przy użyciu pola invoice_date.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices.json

Przykładowa odpowiedź

{
"metainfo": {
  "count": 1,
  "total_count": 4,
  "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/corrective_invoices.json?offset=10",
  "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/corrective_invoices.json?offset=0"
},
"entities": [
 {
  "id": 42,
  "number": "1/04/2022",
  "corrected_invoice_number": "1/KOR/2022",
  "corrected_invoice_date": "2022-04-12",
  "confirmation": false,
  "confirmation_date": "",
  "currency": "PLN",
  "paid_price": 1230,
  "notes": "",
  "kind": "vat",
  "payment_method": "cash",
  "recipient_signature": "",
  "seller_signature": "Michal Wisniewski",
  "invoice_date": "2022-04-12",
  "sale_date": "2022-04-12",
  "status": "draft",
  "payment_date": "2022-04-26",
  "net_price": 1000,
  "tax_price": 230,
  "gross_price": 1230,
  "client_id": 8,
  "client_company_name": "HSK Group",
  "client_street": "Pawia",
  "client_street_number": "3",
  "client_flat_number": "22",
  "client_city": "Warszaw",
  "client_post_code": "00-920",
  "client_tax_code": "4218067785",
  "client_country": "PL",
  "bank_name": "",
  "bank_account": "",
  "swift": "",
  "vat_exemption_reason": null,
  "sale_type": "",
  "invoice_date_kind": "sale_date",
  "document_markings_ids": [],
  "transaction_kind_id": null,
  "bdo_code": null,
  "receipt_number": null,
  "not_income": false,
  "vat_exchange_date_kind": null,
  "correction_reason": "Inne: np. zwrot, rabat", 
  "services": [
   {
    "id": 1609,
    "group": "123",
    "correction": true,
    "name": "Produkt",
    "tax_symbol": "23",
    "unit": "szt.",
    "quantity": "1.0",
    "unit_net_price": 12300,
    "net_price": 12300,
    "gross_price": 15129,
    "tax_price": 2829,
    "symbol": "",
    "pkwiu": null,
    "cn": null,
    "pkob": null
   },
   {
    "id": 1608,
    "group": "123",
    "correction": false,
    "name": "Produkt",
    "tax_symbol": "23",
    "unit": "szt.",
    "quantity": "1.0",
    "unit_net_price": 1000,
    "net_price": 1000,
    "gross_price": 1230,
    "tax_price": 230,
    "symbol": "",
    "pkwiu": null,
    "cn": null,
    "pkob": null
   }
  ]
 }
]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/corrective_invoices/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/16.json
     

Przykładowa odpowiedź

{
"id": 16,
"number": "1/04/2022",
"corrected_invoice_number": "1/KOR/2022",
"corrected_invoice_date": "2022-04-12",
"confirmation": false,
"confirmation_date": "",
"currency": "PLN",
"paid_price": 1230,
"notes": "",
"kind": "vat",
"payment_method": "cash",
"recipient_signature": "",
"seller_signature": "Jan Kowalski",
"invoice_date": "2022-04-12",
"sale_date": "2022-04-12",
"status": "draft",
"payment_date": "2022-04-26",
"net_price": 1000,
"tax_price": 230,
"gross_price": 1230,
"client_id": 8,
"client_company_name": "inFakt Sp. z o.o.",
"client_street": "Pawia",
"client_street_number": "3",
"client_flat_number": "22",
"client_city": "Kraków",
"client_post_code": "30-549",
"client_tax_code": "9452121681",
"client_country": "PL",
"client_tax_code": "4218067785",
"bank_name": "",
"bank_account": "",
"vat_exemption_reason": null,
"sale_type": "",
"invoice_date_kind": "sale_date",
"document_markings_ids": [],
"transaction_kind_id": null,
"bdo_code": null,
"receipt_number": null,
"not_income": false,
"vat_exchange_date_kind": null,
"correction_reason": "Inne: np. zwrot, rabat",
"services": [
 {
  "id": 1609,
  "group": "123",
  "correction": true,
  "name": "Produkt",
  "tax_symbol": "23",
  "unit": "szt.",
  "quantity": "1.0",
  "unit_net_price": 2000,
  "net_price": 2000,
  "gross_price": 2460,
  "tax_price": 460,
  "discount": "0.0",
  "unit_net_price_before_discount": 1137,
  "gtu_id": null,
  "symbol": "",
  "pkwiu": null,
  "cn": null,
  "pkob": null
 },
 {
  "id": 1608,
  "group": "123",
  "correction": false,
  "name": "Produkt",
  "tax_symbol": "23",
  "unit": "szt.",
  "quantity": "1.0",
  "unit_net_price": 1000,
  "net_price": 1000,
  "gross_price": 1230,
  "tax_price": 230,
  "discount": "0.0",
  "unit_net_price_before_discount": 1137,
  "gtu_id": null,
  "symbol": "",
  "pkwiu": null,
  "cn": null,
  "pkob": null
 }
]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404Zasób nie został odnaleziony

Tworzenie

Faktura zawsze utworzy się w statusie draft. Po utworzeniu można oznaczyć ją jako zapłaconą, wydrukowaną lub wysłaną.

POST /v3/invoices.json

POST /v3/corrective_invoices.json

Tworzenie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{
  "corrective_invoice": {
    "payment_method": "cash",
    "client_id": ClientID,
    "corrected_invoice_number": "123",
    "invoice_date": "2021-09-20",
    "sale_date": "2021-09-20",
    "payment_date": "2021-10-20",
    "services": [
      {
        "name": "Przykładowa Usługa",
        "unit_net_price": 6623,
        "group": "1",
        "quantity":"1.0",
        "correction": false,
        "tax_symbol": "23",
        "pkwiu": "84.11.12.0"
      },
      {
        "name": "Przykładowa Usługa - korekta",
        "unit_net_price": 6600,
        "group": "1",
        "quantity":"1.0",
        "correction": true,
        "tax_symbol": "23",
        "pkwiu": "84.11.12.0"
      },
      {
        "name": "Przykładowy produkt",
        "unit_net_price": 6623,
        "group": "2",
        "quantity":"1.0",
        "correction": false,
        "tax_symbol": "23",
        "pkwiu": "46.11.12"
      },
      {
        "name": "Przykładowy produkt - korekta",
        "unit_net_price": 6623,
        "group": "2",
        "quantity":"0",
        "correction": true,
        "tax_symbol": "23",
        "pkwiu": "46.11.12"
      }
    ]
  }
 }' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices.json

Dla FV korygującej w pozycji wpisujemy cenę za pomocą unit_net_price. System wyliczy odpowiednio pozostałe wartości dla pozycji oraz całej FV.

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
201Zasób został poprawnie utworzony
422Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Aktualizacja faktury korygującej

PUT /v3/corrective_invoices/{id}.json

Aktualizacja

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X PUT \
 -d '{"corrective_invoice":{"payment_method":"cash"}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
422Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Usuwanie faktury korygującej

DELETE /v3/corrective_invoices/{id}.json

Usuwanie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  -X DELETE \
  https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

POST /v3/corrective_invoices/{id}/paid.json

ParametrTyp danychWymaganyOpis
paid_datestringNieData opłacenia w formacie RRRR-MM-DD

Oznaczenie fakury jako zapłacona

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{"paid_date":"2022-04-05"}' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42/paid.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym opłaceniu faktury.
422Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Pobranie faktury w formacie pdf

GET /v3/corrective_invoices/{id}/pdf.json

ParametrTyp danychWymaganyOpis
document_typestringTakRodzaj dokumentu:
 • original_copy – Orginał i Kopia
 • original – Orginał
 • copy – Kopia
 • original_duplicate – Duplikat orginału
 • copy_duplicate – Duplikat kopii
 • duplicate – Duplikat
 • regular – Bez adnotacji
 • double_regular – 2 Bez adnotacji
localestringNieJęzyk dokumentu: pl – Polski, en – Angielski, pe – polsko – angielski

Pobranie faktury w formacie pdf

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42/pdf.json?document_type=original&locale=pl

W odpowiedzi zostaje zwrócona faktura w formie pliku PDF. Pobranie faktury jako PDF powoduje zmianę statusu faktury na „Wydrukowano”.

Oznaczenie faktury jako podpisana

POST /v3/corrective_invoices/{id}/sign.json

ParametrTyp danychWymaganyOpis
confirmation_datestringNieData podpisania w formacie RRRR-MM-DD

Oznaczenie faktury jako podpisania

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{"confirmation_date":"2022-03-05"}' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42/sign.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym podpisaniu faktury.
422Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

comments powered by Disqus