Dokumentacja

Faktury korygujące

Zarządzanie fakturami korygującymi należącymi do użytkownika

Definicja

Obiekt CorrectiveInvoice zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
number integer Tylko do odczytu ID Faktury Korygującej
corrected_invoice_number string Nie Numer faktury korygowanej. Domyślnie generowany na podstawie Następny numer faktury
corrected_invoice_date string Nie Data faktury korygowanej
confirmation string Nie Otrzymaliśmy podpisaną fakturę true lub false
currency string Nie Waluta: THB, USD, AUD, HKD, CAD, NZD, SGD, EUR, HUF, CHF, GBP, UAH, JPY, CZK, DKK, ISK, NOK, SEK, HRK, RON, BGN, TRY, LTL, LVL, PHP, MXN, ZAR, BRL, MYR, RUB, IDR, KRW, CNY, INR, LTL, domyślnie PLN.
paid_price integer Nie Zapłacono w gorszach.
notes string Nie Uwagi
payment_method string Nie Metoda płatności:
 • transfer – Przelew
 • cash – Gotówka
 • card – Karta płatnicza
 • barter – Barter
 • check – Czek
 • bill_of_sale – Weksel
 • delivery – Za pobraniem
 • compensation – Kompensata
 • accredited – Akredytywa
 • paypal – PayPal
 • instalment_sale – Sprzedaż ratalna
 • payu – PayU
 • tpay – Tpay
 • przelewy24 – Przelewy24
 • dotpay – Dotpay
 • other – Inny
recipient_signature string Nie Imię i nazwisko Odbiorcy
seller_signature string Nie Imię i nazwisko Sprzedawcy
invoice_date string Nie Data wystawienia w formacie RRRR-MM-DD
sale_date string Nie Data sprzedaży w formacie RRRR-MM-DD
confirmation_date string Nie Data podpisania w formacie RRRR-MM-DD
status string Nie Status:
 • draft – Szkic
 • sent – Wysłana
 • printed – Wydrukowana
 • paid – Opłacona
payment_date string Nie Termin zapłaty w formacie RRRR-MM-DD
net_price integer Nie Razem netto w groszach
tax_price integer Nie Wartość VAT w groszach
gross_price integer Nie Razem brutto w groszach
left_to_pay integer Nie Pozostało do zapłaty w groszach
client_id integer Nie ID klienta (jeśli istnieje)
client_company_name string Nie Nazwa firmy klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_street string Nie Ulica klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_city string Nie Miasto klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_post_code string Nie Kod pocztowy klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_tax_code string Nie NIP klienta (jeśli klient nie istnieje)
client_country string Nie Kraj klienta (jeśli klient nie istnieje)
check_duplicate_number boolean Nie Czy sprawdzać duplikacje numeru faktury true lub false
bank_name string Nie Nazwa banku, dotyczy faktur z przelewem
bank_account string Nie Nr konta bankowego, dotyczy faktur z przelewem.
swift string Nie Nr Swift, dotyczy faktur z przelewem
sale_type string Dla klientów zagranicznych. Rodzaj sprzedaży:
 • service – Usługa
 • merchandise – Towar
invoice_date_kind string Nie Rodzaj daty na fakturze:
 • sale_date – Data sprzedaży
 • service_date – Data wykonania usługi
 • cargo_date – Data zakończenia dostawy towarów
receipt_number string Nie Numer paragonu
not_income boolen Tak, w przypadku faktury do paragonu, jej korekty lub zaliczki Nie uwzględniaj do podatku dochodowego
vat_exchange_date_kind string Tak, w przypadku faktury w obcej walucie Rodzaj daty kursu waluty na cele vat. Przyjmuje jedną z dwóch wartości:
vat – zgodny z momentem obowiązku podatkowego VAT
pit – zgodny z kursem dla celów PIT
correction_reason string Nie Powód korekty. Przyjmuje jedną z dwóch wartości:
mistake – błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka
other – inne: np. zwrot, rabat
services array of Services Tak Lista pozycji na fakturze (i link do services)

Services

Obiekt service zawiera następujące klucze:

Parametr Typ danych Wymagany Opis
group string Tak Id grupy produktów, musi być taki sam dla produktu przed i po korekcie
tax_symbol string Tak Stawka VAT (lista obsługiwanych stawek)
correction string Nie Zaznaczamy, czy produkt z danej grupy jest koretką, czy wpisem korygowanym true lub false
name string Nie Nazwa
unit string Nie Jednostka
quantity integer Nie Ilość
unit_net_price integer Nie Cena netto za sztukę w groszach
net_price integer Nie Wartość netto w groszach
gross_price integer Tylko do odczytu Wartość brutto w groszach
tax_price integer Nie Wartość podatku VAT w groszach
symbol string Nie symbol PKWiU / CN / PKOB

Listowanie faktur

GET /v3/corrective_invoices.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania. Domyślne sortowanie dla zwracanej tablicy odbywa się malejąco przy użyciu pola invoice_date.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices.json

Przykładowa odpowiedź

{
"metainfo": {
  "count": 1,
  "total_count": 4,
  "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/corrective_invoices.json?offset=10",
  "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/corrective_invoices.json?offset=0"
},
"entities": [
 {
  "id":16,
  "number":"1/04/2013",
  "corrected_invoice_number":"1/KOR/2013",
  "corrected_invoice_date": "2013-04-12",
  "confirmation": false,
  "confirmation_date": "",
  "currency":"PLN",
  "paid_in_cents":1230,
  "notes":"",
  "kind":"vat",
  "payment_method":"cash",
  "recipient_signature":"",
  "seller_signature":"Michal Wisniewski",
  "invoice_date":"2013-04-12",
  "sale_date":"2013-04-12",
  "status":"draft",
  "payment_date":"2013-04-26",
  "total_net_price_in_cents":1000,
  "total_tax_amount_in_cents":230,
  "total_gross_price_in_cents":1230,
  "client_id":8,
  "client_company_name":"HSK Group",
  "client_street":"Pawia 3",
  "client_city":"Warszaw",
  "client_post_code":"00-920",
  "client_tax_code":"4218067785",
  "client_country":"PL",
  "bank_name": "",
  "bank_account": "",
  "services": [
   {
    "id":1609,
    "group": "123",
    "correction": true,
    "name":"Produkt",
    "tax_symbol":"23",
    "unit":"szt.",
    "quantity":"1.0",
    "unit_net_price": 12300,
    "net_price": 12300,
    "gross_price": 15129,
    "tax_price": 2829,
    "symbol":""
   },
   {
    "id":1608,
    "group": "123",
    "correction" false,
    "name":"Produkt",
    "tax_symbol":"23",
    "unit":"szt.",
    "quantity":"1.0",
    "unit_net_price":1000,
    "net_price":1000,
    "gross_price":1230,
    "tax_price":230,
    "symbol":""
   }
  ]
 }
]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Podgląd

GET /v3/corrective_invoices/{id}.json

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać nastepujące operacje:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42.json
     

Przykładowa odpowiedź

{
"id":16,
"number":"1/04/2013",
"corrected_invoice_number":"1/KOR/2013",
"corrected_invoice_date": "2013-04-12",
"confirmation": false,
"confirmation_date": "",
"currency":"PLN",
"paid_in_cents":1230,
"notes":"",
"kind":"vat",
"payment_method":"cash",
"recipient_signature":"",
"seller_signature":"Jan Kowalski",
"invoice_date":"2013-04-12",
"sale_date":"2013-04-12",
"status":"draft",
"payment_date":"2013-04-26",
"total_net_price_in_cents":1000,
"total_tax_amount_in_cents":230,
"total_gross_price_in_cents":1230,
"client_id":8,
"client_company_name":"inFakt Sp. z o.o.",
"client_city": "Kraków",
"client_post_code": "30-549",
"client_tax_code": "9452121681",
"client_country": "PL",
"client_tax_code":"4218067785",
"bank_name": "",
"bank_account": "",
"services": [
 {
  "id":1609,
  "group": "123",
  "correction": true,
  "name":"Produkt",
  "tax_symbol":"23",
  "unit":"szt.",
  "quantity":"1.0",
  "unit_net_price":2000,
  "net_price":2000,
  "gross_price":2460,
  "tax_price":460,
  "symbol":""
 },
 {
  "id":1608,
  "group": "123",
  "correction" false,
  "name":"Produkt",
  "tax_symbol":"23",
  "unit":"szt.",
  "quantity":"1.0",
  "unit_net_price":1000,
  "net_price":1000,
  "gross_price":1230,
  "tax_price":230,
  "symbol":""
 }
]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
404 Zasób nie został odnaleziony

Tworzenie

POST /v3/corrective_invoices.json

Tworzenie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{
  "corrective_invoice": {
    "payment_method": "cash",
    "client_id": ClientID,
    "corrected_invoice_number": "123",
    "invoice_date": "2021-09-20",
    "sale_date": "2021-09-20",
    "payment_date": "2021-10-20",
    "services": [
      {
        "name": "Przykładowa Usługa",
        "gross_price": 6623,
        "group": "1",
        "correction": false,
        "tax_symbol": "23"
      },
      {
        "name": "Przykładowa Usługa - korekta",
        "gross_price": 6623,
        "group": "1",
        "correction": true,
        "tax_symbol": "23"
      }
    ]
  }
 }' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
201 Zasób został poprawnie utworzony
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Aktualizacja faktury korygującej

PUT /v3/corrective_invoices/{id}.json

Aktualizacja

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X PUT \
 -d '{"corrective_invoice":{"payment_method":"cash"}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
200 Zapytanie zostało wykonane poprawnie
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Usuwanie faktury korygującej

DELETE /v3/corrective_invoices/{id}.json

Usuwanie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  -X DELETE \
  https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401 Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu
POST /v3/corrective_invoices/{id}/paid.json
Parametr Typ danych Wymagany Opis
paid_date string Nie Data opłacenia

Oznaczenie fakury jako zapłacona

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{"paid_date":"2014-06-05"}' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42/paid.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym opłaceniu faktury.
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Pobranie faktury w formacie pdf

GET /v3/corrective_invoices/{id}/pdf.json
Parametr Typ danych Wymagany Opis
document_type string Tak Rodzaj dokumentu:
 • original_copy – Orginał i Kopia
 • original – Orginał
 • copy – Kopia
 • original_duplicate – Duplikat orginału
 • copy_duplicate – Duplikat kopii
 • duplicate – Duplikat
 • regular – Bez adnotacji
 • double_regular – 2 Bez adnotacji
locale string Nie Język dokumentu: pl – Polski, en – Angielski, pe – polsko – angielski

Pobranie faktury w formacie pdf

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42/pdf.json?document_type=original&locale=pl
W odpowiedzi zostaje zwrócona faktura w formie pliku PDF. Pobranie faktury jako PDF powoduje zmianę statustu faktury na „Wydrukowano”.

Oznaczenie fakury jako podpisana

POST /v3/corrective_invoices/{id}/sign.json
Parametr Typ danych Wymagany Opis
confirmation_date string Nie Data podpisania

Oznaczenie fakury jako podpisania

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST \
 -d '{"confirmation_date":"2014-06-05"}' \
 https://api.infakt.pl/v3/corrective_invoices/42/sign.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedzi Opis
204 Zwracany po poprawnym podpisaniu faktury.
422 Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.
comments powered by Disqus