Dokumentacja

Konta bankowe

Zarządzanie kontami bankowymi należącymi do użytkownika

Definicja

Obiekt BankAccount zawiera następujące klucze:

ParametrTyp danychWymaganyOpis
idintegerTylko do odczytuID konta bankowego
bank_namestringTakNazwa banku
custom_namestringNieNazwa własna konta (np „Konto Agaty”)
account_numberstringTakNumer konta
swiftstringNieNumer swift
defaultbooleanNieKonto domyślne: true lub false. Domyślnie: false
currencystringNieKod waluty, np. PLN

Listowanie kont bankowych

GET /v3/bank_accounts.json

Akcja listowania zwraca odpowiedź zawierającą tablicę obiektów pod kluczem entities oraz informacje pomocnicze dotyczące stronicowania. Domyślne sortowanie dla zwracanej tablicy odbywa się rosnąco przy użyciu pola bank_name.

Dodatkowo, na zbiorze danych można wykonywać następujące operacje:

Przykład akcji listowania:

Przykład curl

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 https://api.infakt.pl/v3/bank_accounts.json

Przykładowa odpowiedź

{
 "metainfo": {
  "count": 2,
  "total_count": 2,
  "next": "https://api.infakt.pl/api/v3/bank_accounts.json?offset=10",
  "previous": "https://api.infakt.pl/api/v3/bank_accounts.json?offset=0"
 },
 "entities": [{
  "id": 17,
  "bank_name": "Bank 0",
  "account_number": "70102010130000010200026526"
  ...
 }, {
  "id": 16,
  "bank_name": "Bank 1",
  ...
 }]
}

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu

Tworzenie

POST /v3/bank_accounts.json

Tworzenie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X POST
-d '{"bank_account":{
 "bank_name": "Example bank",
 "account_number": "IT06A0028005361518094H78868",
 ...
}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/bank_accounts.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
201Zasób został poprawnie utworzony
422Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Aktualizacja konta bankowego

PUT /v3/bank_accounts.json

Aktualizacja

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -X PUT \
 -d '{"bank_account":{"bank_name":"Example bank"}}' \
 https://api.infakt.pl/v3/bank_accounts/1.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
200Zapytanie zostało wykonane poprawnie
422Zwracany wraz z informacją o błędach w przypadku problemów z zasobem.

Usuwanie konta bankowego

DELETE /v3/bank_accounts.json

Usuwanie

curl -H "X-inFakt-ApiKey: 49206c6f766520496e66616b74203a3e" \
  -X DELETE \
  https://api.infakt.pl/v3/bank_accounts/1.json

Możliwe kody odpowiedzi:

Kod odpowiedziOpis
204Zwracany po poprawnym usunięciu zasobu.
401Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu