Pobieranie faktury w PDF

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

Uwierzytelnianie

Opis

Uwierzytelnianie odbywa się z wykorzystaniem protokołu oAuth (http://oauth.net/). Dlatego przed rozpoczęciem pracy z API konieczne jest zarejestrowanie aplikacji w systemie inFakt. W tym celu należy skorzystać z formularza dostępnego w menu Ustawienia -> API v2 – lista aplikacji. Wygenerowany zostanie consumer_key oraz consumer_secret – dane te należy umieścić w aplikacji.

Na potrzeby urządzeń mobilnych i aplikacji desktopowych zaimplementowane zostało rozszerzenie xAuth (podobne rozwiązanie znane z API Twitter – http://dev.twitter.com/pages/xauth ).

Aby zalogować się za pomocą xAuth należy również skorzystać z consumer_key oraz @consumer_secret@, jednak żądanie wykonywane jest bezpośrednio do @https://www.infakt.pl/oauth/access_token@ dodatkowo przekazując za pomocą metody POST dodatkowe dane:

 • x_auth_username – nazwa użytkownika dla którego chcemy uzyskać token
 • x_auth_password – hasło użytkownika dla którego chcemy uzyskać token
 • x_auth_mode – zmienna ta musi przyjąć wartość client_auth

Po prawidłowej autoryzacji, w odpowiedzi zostanie zwrócony oauth_token oraz oauth_token_secret. W tym momencie z aplikacja powinna usunąć dane użytkownika (x_auth_username i x_auth_password) a do uwierzytelniania na serwerze powinna korzystać ze standardowych procedur oAuth.


Przykład

Zakładając, że:

 • Consumer Key: JXqGL77C6Gs1JkK0DYsK
 • Consumer Secret: StbgxM7BK1hBDeCzbLBGeW8nwvnCQuvbKr9cTptu

Dane użytkownika:

 • login: testuser
 • hasło: aeVaa9eRena

Skrypt w Ruby:

Przykładowy skrypt

   1 #!/usr/bin/env ruby
     2 
     3 require "rubygems"
     4 require "oauth"
     5 require "json"
     6 
     7 module XAuth
     8     module_function
     9     def retrieve_access_token(
    10      username,
    11      password,
    12      consumer_key,
    13      consumer_secret,
    14      site = "https://www.infakt.pl")
    15 
    16     consumer = OAuth::Consumer.new(
    17      consumer_key,
    18      consumer_secret,
    19      :site => site
    20     )
    21 
    22     access_token = consumer.get_access_token(nil, {}, {
    23       :x_auth_mode => "client_auth",
    24       :x_auth_username => username,
    25       :x_auth_password => password,
    26      })
    27 
    28         [consumer, access_token]
    29     end
    30 end
    31 
    32 if $0 == __FILE__
    33     puts "---------- Retrieving an access token... ----------"
    34 
    35     consumer, access_token = XAuth.retrieve_access_token(*ARGV)
    36     puts "Consumer key: #{consumer.key}"
    37     puts "Consumer token secret: #{consumer.secret}"
    38     puts "Access token: #{access_token.token}"
    39     puts "Access token secret: #{access_token.secret}"
    40 
    41     puts "---------- Retrieving user data... ----------"
    42 
    43     response = access_token.get("/api/v2/settings/user_data.json")
    44     user_data = JSON.load(response.body)
    45         user_data["user_data"].each do |key, value|
    46         puts "#{sprintf "%-15s", key}: #{value}"
    47     end
    48 end

użycie:

Przykładowy wynik

  1 ./xauth.rb user password consumer_key consumer_secret https://adres
    2 ./xauth.rb "testuser" \
    3     "aeVaa9eRena" \
    4     "JXqGL77C6Gs1JkK0DYsK" \
    5     "StbgxM7BK1hBDeCzbLBGeW8nwvnCQuvbKr9cTptu" \
    6     https://www.infakt.pl

wynik:

Przykładowe użycie

   1 ---------- Retrieving an access token... ----------
     2 Consumer key: JXqGL77C6Gs1JkK0DYsK
     3 Consumer token secret: StbgxM7BK1hBDeCzbLBGeW8nwvnCQuvbKr9cTptu
     4 Access token: K1FzSdad3zBAjSJZ8XVF
     5 Access token secret: ZbCZ7M9b57ErKPeRzqvB3CW3AKmHnxjaqhtXLNR4
     6 ---------- Retrieving user data... ----------
     7 
     8 imie        : Test
     9 nazwisko      : User
    10 nazwa_firmy     : Firma Testowa
    11 ulica        : Kolorowa
    12 kod_pocztowy    : 11-111
    13 miejscowosc     : Kraków
    14 nip         : 6794370641
    15 numer_telefonu   : 12 123 123 123
    16 email        : test@test.pl
    17 rodzaj_dzialalnosci : 90099 (oznaczenie działalności gospodarczej GUS)

Po stronie aplikacji klienckiej należy zachować Access token i Access token secret – w połączeniu z Consumer Key i Consumer Secret umożliwią poprawne uwierzytelnienie na serwerze.

Prosta implementacja logowania z wykorzystaniem Access token i Access token secret języku Ruby za pomocą Gemu oAuth może wyglądać następująco:

Prosta implementacja logowania

   1 @consumer = OAuth::Consumer.new(
     2     consumer_key,
     3     consumer_secret,
     4     {:site => 'https://www.infakt.pl'})
     5 @access_token = OAuth::AccessToken.new(
     6                @consumer,
     7                access_token,
     8                access_token_secret)
     9 @access_token.get('/api/v2/settings/user_data.json')

Implementacje protokołu oAuth w różnych językach mozna znaleźć pod adresem http://oauth.net/code/