Pobieranie faktury w PDF

Informujemy, że ze względu na udostępnienie nowej wersji API (wersja 3), dokumentacja oraz funkcjonalności APIv2 nie będą dłużej rozwijane przez zespół inFakt i zostaną wyłączone do końca maja 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją API oraz dokumentacją na stronie: https://www.infakt.pl/developers

Ogólne informacje

Service url

Punkt dostepowy API znajduje się pod adresem:

Dostęp do API inFakt

  1. https://www.infakt.pl/api/v2/

Należy zwrócić uwagę, że dostęp odbywa się szyfrowanym połączeniem (https://).


Nagłówki

Aby bezproblemowo korzystać z API należy ustawić nagłówki Accept oraz Content-type: XML

XML

  1. Accept: application/xml
  2. Content-type: application/xml

JSON

  1. Accept: application/json
  2. Content-type: application/json

Rozszerzenia

Należy również podać odpowiednie “rozszerzenie” w URLu, np.:

Rozszerzenie JSON

  1. https://www.infakt.pl/api/v2/clients.json

lub

Rozszerzenie XML

  1. https://www.infakt.pl/api/v2/invoices.xml

Metody HTTP

Wykorzystywane są dwie metody: GET i POST. W przypadku metody POST jako treść należy przekazać dane w formacie odpowiadającej wybranemu rozszerzeniu (dokument XML lub string JSON)


Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą protokołu oAuth ( http://oauth.net/ ). Dla potrzeb aplikacji mobilnych i desktopowych zostal on zmodyfikowany tak, aby autoryzacja mogła odbyć się używając loginu i hasła użytkownika (idea zaczerpnięta z API Twitter: http://dev.twitter.com/pages/xauth ).


Kody status/błędów

Rezultat wykonanego zapytania można określić na podstawie kodu błędu HTTP.

W InFakt API używane są następujące kody:

  • 200 OK Zapytanie zostało wykonane poprawnie
  • 400 Bad Reguest Parametr przyjął nieprawidłową wartość lub wartość parametru
  • 401 Unauthorized Brak autoryzacji lub uprawnień do danego zasobu.