W momencie wydania towarów na zewnątrz powstaje obowiązek udokumentowania tego faktu poprzez wystawienie druku WZ, czyli dokumentu „wydanie zewnętrzne” (WZ).

Jeśli poszukujesz informacji dotyczących prawa pracy i wynagrodzeń – świetnie trafiłeś. Poniżej znajdziesz szereg artykułów skierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich pracowników.

Składki ZUS są jednym z największych problemów jeżeli chodzi o prowadzenie własnej firmy czy też przedsiębiorstwa. Czy jednak nie ma wyjątku dla nowych firm i młodych przedsiębiorców?

Umowa-zlecenie może być kontraktem korzystnym zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Większość firm, które są otwierane, po pewnym czasie czeka zamykanie działalności. Czasami firma działa kilka miesięcy, czasem nawet ponad 1000 lat.

Zasady sporządzania rejestru sprzedaży dla celów podatku od towarów określa art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535).

Przychody ze sprzedaży w rachunkowości rozumiane są jako wartość sprzedaży którą wylicza się jako sumę iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, robót, usług, towarów i materiałów jak i też właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.

Pokaż więcej artykułów