Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi własną pozarolniczą działalność gospodarczą i nie zatrudnia żadnych pracowników. Przedsiębiorca ten planuje w najbliższym czasie zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Na jaki czas może on dokonać tego zawieszenia, oraz jakie działania powinien w tym celu podjąć?

Jeśli poszukujesz informacji dotyczących prawa pracy i wynagrodzeń – świetnie trafiłeś. Poniżej znajdziesz szereg artykułów skierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich pracowników.

W odniesieniu do przepisów za eksport usług rozumie się usługi wykonywane w całości na rzecz podatnika spoza granic państwa polskiego

Pokaż więcej artykułów