Na jakiej podstawie prawnej trzeba opłacać ubezpieczenia społeczne? Kiedy ustaje ubezpieczenie chorobowe? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź na stronie!

Często do największych kosztów małych firm należy opłacanie składek społecznych i zdrowotnych, należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

W odniesieniu do obowiązujących przepisów status płatnika ZUS posiadają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą, twórcy, artyści, wykonujący wolny zawód, jednostki posiadające osobowość prawną, a więc będące wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy spółki jawne

Każdy przedsiębiorca zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bądź zatrudniający nowych pracowników powinien pamiętać o dokonaniu rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Pokaż więcej artykułów