Samozatrudnienie to działalność na własny rachunek i we własnym imieniu. Łączy się to z szeregiem obowiązków, począwszy od założenia firmy, przez opłacanie podatków i składek ZUS, aż po prowadzenie księgowości.

Pokaż więcej artykułów