Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi własną pozarolniczą działalność gospodarczą i nie zatrudnia żadnych pracowników. Przedsiębiorca ten planuje w najbliższym czasie zawiesić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Na jaki czas może on dokonać tego zawieszenia, oraz jakie działania powinien w tym celu podjąć?

Pokaż więcej artykułów