Rozliczenia podatkowe to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Większość wykorzystuje do tego celu KPiR, zaś podatnicy VAT muszą także rozliczać i płacić VAT.

Karta podatkowa jest niczym innym jak zryczałtowaną formą opodatkowania działalności gospodarczej, w której przypadku nie łączy się dochodów z innymi dochodami.

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających i kontynuujących działalność gospodarczą zastanawia się nad wyborem rozliczania dochodu w oparciu o skalę podatkową lub podatek liniowy.

Ulgi podatkowe pozwalają zmniejszyć podatek dochodowy za dany rok. Mogą z nich korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Formularze podatkowe służą do właściwych rozliczeń przedsiębiorcy z państwem. Składanie ich we właściwych terminach to jeden z podstawowych obowiązków.

Informacja podatkowa pozwala w prosty sposób dowiedzieć się szczegółów dotyczących przepisów, a zwłaszcza podatku dochodowego i VAT-u. Warto z niej korzystać zawsze wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości.

Skala podatkowa to opcja rozliczania podatku dochodowego według dwóch stawek podatku – 18 i 32%. Stosowanie ich zależy od kwoty osiągniętego dochodu. Dochód powyżej 85 528 zł trzeba opodatkować stawką 32%.

Ulga podatkowa to różne zwolnienia, odliczenia, obniżki lub zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku. Najwięcej z nich przysługuje osobom na zasadach ogólnych.

Pokaż więcej artykułów