Faktura, jak można się domyślać, to dokument, który opisuje stan faktyczny. Słowo pochodzi od łacińskiego factura, co oznaczało robienie czegoś – produkcję.

Każdemu przedsiębiorcy może zdarzyć się popełnienie błędu na fakturze. Błąd ten może dotyczyć na przykład nieprawidłowego jej numeru. Warto wówczas wiedzieć, jak taki błąd należ poprawić. Czy konieczne jest w tym celu sporządzić fakturę korygującą, czy może wystarczająca okaże się nota korygująca.

Pokaż więcej artykułów