Warto znać zasady sporządzania faktury dokumentującej transakcje wewnątrzwspólnotowe, zwanej czasami europejską fakturą VAT. Wystaw za darmo!

Jak łatwo i przyjemnie wystawiać faktury angielskie w programie do faktur Infakt.pl. Sprawdź teraz!

Kto wystawia faktury wewnętrzne? Jak wygląda faktura wewnętrzna? Zobacz wzór faktury wewnętrznej na inFakt.pl.

Polscy przedsiębiorcy prowadzą coraz szerzej zakrojoną działalność, także jeśli chodzi o zasięg terytorialny. To stwarza konieczność przystosowania własnych procedur do wymogów międzynarodowego handlu i świadczenia usług.

„Faktura zwrot towaru” – pod tym potocznym pojęciem kryje się zabieg księgowy służący zaewidencjonowaniu faktury korygującej, która została wystawiona dla udokumentowania zwrotu uprzednio sprzedanego towaru.

W przepisach podatkowych obowiązujących w Polsce do dnia 1 stycznia 2011 roku nie wspominano o pojęciu refaktury. Niemniej jednak, bywa ona wykorzystywane w praktyce.

Odliczenie podatku VAT zazwyczaj umożliwia faktura. Istnieją jednak sytuacje, kiedy wystawienie faktury nie jest konieczne, aby odliczyć VAT – wystarcza dowód zakupu, jaki otrzymamy od sprzedawcy.

W przypadku eksportu usług za miejsce świadczenia usług uznaje się kraj usługobiorcy, a nie wykonawcy usługi. Co za tym idzie, przedsiębiorca pracujący dla firm zagranicznych wystawia fakturę bez VAT. Sprawdź

Pokaż więcej artykułów