Całomiesięczna choroba pracownika a ZUS


Czasami choroba pracownika może trwać dłużej niż kilka dni. Warto zatem wiedzieć, jak należy postępować w przypadku całomiesięcznej choroby. 

Jeśli spotkamy się z powyższą sytuacją, to powinniśmy sobie zdawać sprawę z kilku kwestii. Po pierwsze jeśli mamy do czynienia z długotrwałą chorobą pracownika, to może mieć miejsce sytuacja, w której poza zasiłkiem chorobowym pracodawca nie będzie musiał dokonywać żadnych innych wypłat. Przypomnijmy, że normalnie pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie, a jeśli jest on chory – to wynagrodzenie za czas choroby, trochę niższe, niż normalnie. 

Jednak jeśli pracodawcy mają do czynienia z taką sytuacją, to przeważnie pojawiają się wątpliwości dotyczące między innymi tego, czy poza raportem świadczeniowym, jakim jest ZUS RCA, konieczne jest sporządzanie także raportu składkowego, czyli ZUS RCA. Pracodawca powinien mieć świadomość tego, że jeśli pojawia się całomiesięczne zwolnienie lekarskie, to wówczas sposób sporządzenia w stosunku do takiego pracownika dokumentów rozliczeniowych będzie uzależniony od tego, jak wygląda przerwa, która została określona ZUS RSA. 

Chodzi o to, czy obejmuje ona cały miesiąc, a także czy odnosi się do tego samego okresu, za który pracodawca składa dokumenty rozliczeniowe, czy nie. W momencie, kiedy przerwa w opłacaniu składek odnosi się do całego miesiąca, w którym miało miejsce złożenie kompletu dokumentów rozliczeniowych i w którym nie miało miejsce wypłacenie pracownikowi żadnych oskładkowanych wypłat, to wówczas obowiązkiem pracodawcy jest złożenie tylko raportu ZUS RSA. 

Jeśli zaś będzie miała miejsce sytuacja, w której przerwa w opłacaniu składek dotyczyła całego miesiąca, który był miesiącem innym niż ten, w którym miało miejsce złożenie kompletu dokumentów rozliczeniowych, jak również w którym nie zostały wypłacone pracownikowi żadne oskładkowane wypłaty, to wówczas poza raportem ZUS RSA obowiązkiem pracodawcy jest złożenie tak zwanego „zerowego” raportu ZUS RCA. W poprzednim przypadku jego składanie nie było konieczne. 

 W temacie chorób pracowników warto wiedzieć również, jak należy postępować w przypadku choroby nowego pracownika. Pracodawcy może się bowiem zdarzyć tak, że zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika, przytrafi mu się choroba. Przepisy w tym zakresie stanowią, że jeśli nie zostanie zachowany tak zwany okres wyczekiwania, to taki nowy pracownik nie nabędzie prawa do korzystania wynagrodzenia chorobowego. Tym samym nie będzie miał uprawnień do tego, aby korzystać z zasiłku chorobowego. Nie oznacza to jednak tego, że pracodawca nie będzie musiał za takie osoby sporządzać żadnej dokumentacji. 

 Jeśli w Twojej firmie znajduje się osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim, która nie posiada prawa do korzystania wynagrodzenia oraz zasiłku z tego tytułu (nie ma okresu wyczekiwania), to wówczas Twoim obowiązkiem będzie wykazać takie osoby w raporcie ZUS RSA z kodem przerwy czyli 151.

Data modyfikacji:2015-06-30

Współzałożyciel i dyrektor finansowy inFaktu, który wspólnie z Wiktorem Sarotą i zespołem zmienia rynek usług księgowych od 2008 roku. Ekspert w sprawach księgowych i podatkowych.


Załóż firmę z kontem firmowym mBank

inFakt współpracuje z mBankiem. Zakładając firmę, możesz od razu otworzyć konto firmowe. To proste, wygodne i nic nie kosztuje. Największą zaletą jest możliwość uzyskania numeru rachunku firmowego jeszcze w trakcie zakładania firmy, który zgłoszony zostanie do urzędów. Oznacza to, że nie będziesz musiał zgłaszać konta firmowego po założeniu firmy.


Dla kogo?

Zakładanie firmy z inFakt jest przeznaczone dla osób, które zamierzają założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Nie zakładamy: spółek z o.o., spółek jawnych ani spółek cywilnych.


Napisali o nas

Gazeta Wyborcza Forbes Puls Biznesu