Czym jest druk ZUS IWA? Kto musi go złożyć? W jakiej formie należy przekazać ZUS IWA do ZUS-u? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Kto składa ZUS IWA?

Informację ZUS IWA składa się za rok kalendarzowy, mimo że różni się on od roku składkowego. Przedsiębiorca przekazuje ten druk, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składa informację ZUS IWA i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składa informację ZUS IWA, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia roku, za który składa informację ZUS IWA, widniał w rejestrze REGON.

Ważne! 

Nie musisz składać informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą opłacasz składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.

W jakiej formie przesłać druk do ZUS?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Dokument przekazuje w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika w odniesieniu do dokumentów określonych przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że płatnicy :

  • rozliczający składki za więcej niż 5 osób, są zobowiązani do przekazywania dokumentów do ZUS w formie elektronicznej,
  • rozliczający nie więcej niż 5 osób, mogą druki przekazywać w formie dokumentów papierowych, nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby przekazywali je do ZUS elektronicznie.

ZUS IWA tylko do 31 stycznia

Korekta ZUS IWA

Korektę informacji ZUS IWA należy przesłać do 7 dni od momentu, gdy przedsiębiorca:

  • sam stwierdzi nieprawidłowości w informacji, którą już złożył,
  • otrzyma zawiadomienie o stwierdzeniu nieprawidłowości z ZUS.

Kopie informacji ZUS IWA oraz korekty tych informacji przechowuj przez 10 lat od dnia ich przekazania do ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu