W Infakt.pl zreorganizowany został moduł pojedynczego Klienta.

Dla każdego Klienta można przypisać ustalony z góry termin płatności, sposób płatności, odbierającego dokument – zamiast wpisywać takie informacje za każdym razem, gdy wystawia się fakturę.

Historia faktur Klienta to starsza funkcjonalność, ale dopiero od niedawna pojawiła się na podglądzie każdego Klienta.

Adres korespondencyjny to całkowita nowość zrealizowana na życzenia użytkowników. Adres korespondencyjny automatycznie drukuje się na PDF-ie koperty.

Klienci w wystawianiu faktur w Infakt.pl