Zdefiniowane faktury


17 listopada 2008 1 min. czytania

Zakładka zdefiniowane faktury służy wstępnemu przygotowaniu faktury z gotowym opisem produktu bądź usługi i/lub klientem, w celu jej wielokrotnego wykorzystania.

Na przykład te same zdefiniowane faktury wystawiane temu samemu klientowi będą różnić się po ich uzupełnieniu tylko wpisanymi kwotami, datą oraz numeracją.

Jak zdefiniować fakturę?

1. Z zakładki „Zdefiniowane faktury” należy wybrać z bocznego menu przycisk „Zdefiniuj fakturę”.

Zdefiniowane faktury w programie Infakt.pl

2. Po zapełnieniu pól w zdefiniowanej fakturze (wystarczy wypełnić na przykład tylko opis usługi z kwotą)

Definiowanie faktury

należy ją zapisać.

Zapisywanie definiowanej faktury

3. Aby wystawiać jedną ze zdefiniowanych faktur, należy kliknąć w link „Wystaw”.

Wystawianie zdefiniowanej faktury

Po przeładowaniu się strony, należy ja uzupełnić o niezbędne dane i zapisać. Na koniec można wydrukować lub wysłać fakturę do kontrahenta.