Kasa fiskalna to dla przedsiębiorcy nie tylko obowiązki, ale także przywileje. Pierwszym plusem są korzyści finansowe przy zakupie urządzenia. Posiadanie kasy fiskalnej oznacza usprawnienie procesu ewidencjonowania sprzedaży oraz łatwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości związanych ze stanem towarów. Paragon wydany konsumentowi buduje zaufanie, co skutkuje zwiększeniem przychodów w przyszłości.

3 terminy na zwrot VAT-u

Każdy podatnik VAT w miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach ma obowiązek wykazywania podatku od zakupów i sprzedaży. Jeżeli podatek od zakupów okaże się wyższy od należnego, przedsiębiorca może otrzymać zwrot nadwyżki.

Pokaż więcej artykułów