Płatność kartą

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży a rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, co do zasady ogólnej ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej. Po spełnieniu określnych warunków może skorzystać z zwolnienia obowiązku ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej. Czy płatność kartą uprawnia do korzystania z zwolnienia?

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych powinien przede wszystkim zapoznać się z tematyką kasy fiskalnej. Utrata prawa do zwolnienia powoduje powstanie obowiązku zakupu kasy fiskalnej. W związku z tym warto przeanalizować, jak wygląda zwolnienie z kasy fiskalnej?

Utrata zwolnienia z kasy fiskalnej – z czym się wiąże?

Przedsiębiorca, którego klientami są osoby prywatne może zostać zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej. Oczywiście o ile nie przysługuje mu żadne zwolnienie. Jeśli jednak straci zwolnienie ze stosowania kasy lub po prostu nigdy go nie posiadał (ze względu na rodzaj działalności) urządzenie musi zainstalować. Ile czasu ma przedsiębiorca na wywiązanie się […]

Sprzedaż bezrachunkowa

Zazwyczaj wykonanie usługi czy sprzedaż towaru wiążą się z koniecznością wystawienia nabywcy faktury lub paragonu. Ale nie zawsze. Czasami zdarzają się takie transakcje, które nie wymagają wręczenia nabywcy żadnego dokumentu. Ten typ sprzedaży niekiedy określa się mianem bezrachunkowej. Jak należy ją dokumentować?

Kasa fiskalna dla fotografa – kiedy konieczna?

Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej bardzo często zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży. W poniższym artykule skupimy się na branży fotograficznej i świadczeniu tych usług dla osób prywatnych. Czy kasa fiskalna dla fotografa jest konieczna, czy też można jej uniknąć?

Pokaż więcej artykułów