Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej powinna podjąć decyzję na temat statusu VAT. Co do zasad ogólnych, przedsiębiorca o ile nie został nałożony na niego odgórny obowiązek rejestracji do VAT, może skorzystać z zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego. Ile wynosi i jak w praktyce wyliczyć limit zwolnienia z VAT?

Powierzony materiał

Wiele wątpliwości budzi kwestia sprzedaży towarów do Unii Europejskiej przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT na podstawie limitu obrotów (150 tys. zł). Jeżeli korzystasz z tego typu zwolnienia, masz prawo sprzedawać swoje towary do krajów UE ze stawką „zw” bez dodatkowych obowiązków.

Pokaż więcej artykułów