Koniec z JPK_VAT

Od stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania JPK_VAT co miesiąc organom podatkowym. Termin ten upływa 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Czy przedsiębiorca, którego działalność jest zawieszona zobowiązany jest do złożenia JPK_VAT za okres zawieszenia firmy?

Umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz JDG

Przedsiębiorca podpisując umowę cywilnoprawną (umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem są czynności zawarte w kodach PKD i faktycznie świadczone w ramach firmy powinien liczyć się z koniecznością opodatkowania takiego przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Faktura korygująca i zawieszenie działalności

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność, jest zwolniony z wielu obowiązków, m.in. w zakresie podatku VAT. Nie musi on składać deklaracji VAT ani płacić podatku. Niekiedy konieczne może się okazać wystawienie faktury korygującej podczas zawieszenia – czy to możliwe?

Pokaż więcej artykułów