Zapłata podatku po rozliczeniu PIT

Roczne rozliczenie podatku w niektórych przypadkach wiąże się z koniecznością uiszczenia dopłaty na odpowiedni rachunek właściwego urzędu skarbowego. W 2016 roku zapłata podatku po rozliczeniu PIT może być dokonana przez osoby trzecie.

Dziadkowie lub rodzice płacą podatek

Niekiedy nawet podatnik sumiennie płacący swoje zobowiązania może znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie w stanie uiścić podatku w terminie. Naturalnym rozwiązaniem wydaje się wówczas uregulowanie należności przez członka rodziny albo bliskiego współpracownika. Ale czy podatek można zapłacić w cudzym imieniu?

Pokaż więcej artykułów