Zakładanie firmy to etap, na którym rodzi się chyba największa liczba pytań nowych przedsiębiorców. Odpowiadamy na najważniejsze z nich.  1. Jak założyć nową firmę? Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga dokonania dwóch obowiązkowych czynności i jednej opcjonalnej. Obowiązkowe jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) – co można zrobić […]

ceidg

Czym jest CEIDG? Jak rozszyfrować ten skrót? Co można sprawdzić w tej bazie i jakie czynności można wykonywać za pośrednictwem tej jednostki?

Pokaż więcej artykułów