Wprowadzając nieruchomość do działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany do określenia jej wartości. Ustalenie wartości początkowej nieruchomości ma wpływ na odpisy amortyzacyjne, które zmniejszają dochód do opodatkowania. Od jakich czynników zależy i jak ustalić wartość początkową nieruchomości.

Jak założyć spółkę

Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują prywatne składniki majątku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Warto wówczas zastanowić się nad przeniesieniem składników prywatnego majątku do działalności gospodarczej. W dzisiejszym artykule przedstawię jak powinna zostać określona wartość początkowa środków trwałych przekazanych do działalności gospodarczej.

Dwa telefony i znak zapytania

Aby poprawnie rozliczyć dany składnik majątku należy odpowiednio ustalić jego wartość początkową. Jak to zrobić, gdy zgubiliśmy dokument potwierdzający zakup? Czy duplikat faktury może stanowić potwierdzenie nabycia? Jaką datę przyjęcia do użytkowania wpisać w ewidencji środków trwałych? Odpowiedzi na te i inne pytania w artykule – zapraszamy.

Pokaż więcej artykułów