Zeznanie, że nie przyczyniliśmy się do straty

W trakcie prowadzenia firmy może się zdarzyć, że towar lub materiały  przeznaczone do sprzedaży ulegną zniszczeniu, zepsuciu lub kradzieży. Takie niespodziewane zdarzenia losowe nie sprawi jednak, że utracony towar przestanie istnieć dla fiskusa. Okoliczności trzeba dobrze udokumentować i zapisać w KPiR.

Pokaż więcej artykułów