Kiedy składa się PIT

Już tylko kilka dni mają przedsiębiorcy na złożenie PIT-4R oraz PIT-8AR za 2014 r. Pierwszy to informacja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, drugi o pobranym podatku zryczałtowanym. Takie deklaracje należy złożyć w przypadku np. zatrudniania osób na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.

Jak wystawić rachunek do umowy o dzieło lub zlecenia?

Po oddaniu dzieła lub wykonaniu zlecenia, przedsiębiorcy często wymagają od wykonawców – osób prywatnych „wystawienia” rachunku. Czy jest to konieczne? Choć umowy cywilnoprawne nie wymagają wystawienia rachunku to dla potrzeb firmowej dokumentacji warto się na to zdecydować. Teoretycznie rachunek powinien wystawić zleceniobiorca jednak w praktyce najczęściej przedsiębiorca robi to za niego.

Pokaż więcej artykułów