Jeśli chcesz złożyć wniosek – zobacz instrukcję. Sprawdź, czy możesz skorzystać Czy subwencję z Tarczy Finansowej można łączyć z pozostałymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej? Tak, subwencję z Tarczy Finansowej można łączyć z pozostałymi formami wsparcia, tj. zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, pożyczka, dofinansowanie do pracowników. W przypadku pomocy publicznej, łączny […]

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej ma na celu zapobiegać nieuczciwym praktykom stosowanych przez pracodawców. Od 2018 r. minimalna stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 13,70 zł. Kogo będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa i w jaki sposób ją obliczamy przeczytacie poniżej. Zapraszamy!

Bagaże turystyczne

Umowa zlecenie zawarta z pracownikiem ma charakter cywilnoprawny, podlega ona zatem regulacjom Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, jak w przypadku umowy o pracę. Czy zleceniobiorca ma prawo do urlopu wypoczynkowego na takich samych prawach jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę? Na te i inne zapytania znajdziecie odpowiedzi w […]

Czas zegarek i pracownik

Od 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona ewidencja czasu pracy dla osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi. Jakie dane powinien zawierać taki dokument oraz jakie grożą nam konsekwencje za jej nieprowadzenie? Odpowiedzi na te i inne nurtujące Was pytania z tym związane znajdziecie poniżej. Zapraszamy!

Umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz JDG

Przedsiębiorca podpisując umowę cywilnoprawną (umowa o dzieło, umowa zlecenie), której przedmiotem są czynności zawarte w kodach PKD i faktycznie świadczone w ramach firmy powinien liczyć się z koniecznością opodatkowania takiego przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Umowa dla przedsiębiorcy jdg

Przedsiębiorca może rozliczać się z podejmowanych czynności także na podstawie umowy zlecenie. Nie zawsze jest to możliwe. Deklarując zakres swojej działalności i wpisując odpowiednie kody PKD, wyznacza przestrzeń do działania – jeśli przedmiot i przychód z umowy pokrywa się z przychodem i przedmiotem z działalności, współpracę rozlicza na podstawie faktury.

Delegacja podwykonawcy kosztem

Delegacja pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie stanowi problemu. A jak postąpić w przypadku osoby, z którą współpracujemy w ramach zlecenia? Czy przedsiębiorcy przysługuje prawo oddelegowania zleceniobiorcy w podróż służbową?

Pokaż więcej artykułów