umowa o pracę

Umowa o pracę, to nadal jedna z najczęściej zawieranych umów. Co powinna zawierać umowa o pracę? Z czym wiążę się zawarcie takiej umowy? Na jaki okres może być zawarta? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

Napiwek nieodłącznie kojarzy się z branżą gastronomiczną. A czy wiecie jak rozliczyć otrzymane napiwki? Czy od napiwków wypłacanych pracownikom należy zapłacić zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne? A jak wygląda kwestia podatku VAT? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie we wpisie.

Lekarze będący na rezydenturze w szpitalu mają podpisaną umowę o pracę z dyrektorem danego szpitala. Młodzi lekarze często uczestniczą w szkoleniach wyjazdowych, które są obowiązkowe i przewidziane w ramach danej specjalizacji. Kto w takiej sytuacji pokrywa koszty szkoleń lekarza rezydenta?

Przedsiębiorca decydujący się na zatrudnienie pracownika, musi pamiętać o wielu kwestiach. W tym artykule przedstawiam najważniejsze 7 obowiązków pracodawcy.

Urna do głosowania

Działalność gospodarcza w Polsce, a praca w innym kraju UE – jest to dosyć częste zagadnienie, z którym borykają się przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę w Polsce i dodatkowo są zatrudnieni na umowę o pracę w jednym z krajów członkowskich UE. Wątpliwą kwestią jest tutaj rozliczenie ZUS. Pojawia się bowiem pytanie, z jakiego tytułu przedsiębiorca powinien […]

Komputer i dokumenty na zielonym tle

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a także imiennej listy płac dotyczącej każdego zatrudnionego. Co powinny zawierać akta osobowe pracownika oraz jak długo należy je przechowywać? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na ten temat!

Pokaż więcej artykułów