9 istotnych pytań w kontekście kasy fiskalnej

Kasa fiskalna z pewnością nie należy do ulubionych urządzeń, z których w działalności korzystają polscy przedsiębiorcy. Choćby z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące jej używania bywają skomplikowane przez co rodzą wiele pytań. Postanowiliśmy zebrać te najistotniejsze i przedstawić – oczywiście wraz z gotowymi odpowiedziami.

ulgę na kasę fiskalną

Korzystając z zwolnienia „podmiotowego”z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Ewidencja pozwala na określenie wysokości przychodu oraz prawa do stosowania zwolnienia. Po przekroczeniu przysługującej kwoty limitu, przedsiębiorca jest zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca dokona wszystkich niezbędnych formalności będzie miał prawo do […]

Kasa fiskalna to dla przedsiębiorcy nie tylko obowiązki, ale także przywileje. Pierwszym plusem są korzyści finansowe przy zakupie urządzenia. Posiadanie kasy fiskalnej oznacza usprawnienie procesu ewidencjonowania sprzedaży oraz łatwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości związanych ze stanem towarów. Paragon wydany konsumentowi buduje zaufanie, co skutkuje zwiększeniem przychodów w przyszłości.

Pokaż więcej artykułów