ulgę na kasę fiskalną

Korzystając z zwolnienia „podmiotowego”z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Ewidencja pozwala na określenie wysokości przychodu oraz prawa do stosowania zwolnienia. Po przekroczeniu przysługującej kwoty limitu, przedsiębiorca jest zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej. Jeżeli przedsiębiorca dokona wszystkich niezbędnych formalności będzie miał prawo do rozliczenia ulgi na kasę fiskalną. […]

Kasa i palmtop

Każdy nowy rok niesie ze sobą szereg zmian w przepisach podatkowych. Tym razem zajmiemy się zmianami jakie zaszły w stosowaniu kas fiskalnych. Dla kogo od roku 2017 kasa fiskalna jest nadal obowiązkowa, a kto może być zwolniony z jej korzystania? Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi zmianami!

Kasa fiskalna to dla przedsiębiorcy nie tylko obowiązki, ale także przywileje. Pierwszym plusem są korzyści finansowe przy zakupie urządzenia. Posiadanie kasy fiskalnej oznacza usprawnienie procesu ewidencjonowania sprzedaży oraz łatwość wykrycia ewentualnych nieprawidłowości związanych ze stanem towarów. Paragon wydany konsumentowi buduje zaufanie, co skutkuje zwiększeniem przychodów w przyszłości.

Zakup kasy fiskalnej sfinansowany dotacją – czy mogę rozliczyć ulgę?

Obowiązek rejestracji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej należy do przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Podatnik ma zatem możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, ale czy z takiej ulgi może skorzystać jeśli zakupił kasę fiskalną z dotacji?

Jestem instruktorem fitness – czy muszę mieć kasę fiskalną?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy coraz większych grup przedsiębiorców, m.in. fryzjerstwa i usług kosmetycznych. Nie mogą one skorzystać ze zwolnienia. Czy inne usługi z zakresu dbania o wygląd – a konkretnie fitness – wiążą się z koniecznością posiadania kasy fiskalnej?

9 istotnych pytań w kontekście kasy fiskalnej

Kasa fiskalna z pewnością nie należy do ulubionych urządzeń, z których w działalności korzystają polscy przedsiębiorcy. Choćby z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące jej używania bywają skomplikowane przez co rodzą wiele pytań. Postanowiliśmy zebrać te najistotniejsze i przedstawić – oczywiście wraz z gotowymi odpowiedziami.

Pokaż więcej artykułów