3 terminy na zwrot VAT-u

Każdy podatnik VAT w miesięcznych lub kwartalnych deklaracjach ma obowiązek wykazywania podatku od zakupów i sprzedaży. Jeżeli podatek od zakupów okaże się wyższy od należnego, przedsiębiorca może otrzymać zwrot nadwyżki.

Pokaż więcej artykułów