Ile mam czasu na wystawienie faktury_

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie najważniejsze informacje powinna zawierać faktura oraz do kiedy mamy czas, aby ją wystawić. Co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Aby dowiedzieć się, kiedy występują wyjątki od tej zasady […]

W przypadku wielu działalności gospodarczych może się zdarzyć, że klient najpierw otrzyma paragon, a później zechce otrzymać do niego fakturę. W większych marketach paragony otrzymuje się zresztą automatycznie, zaś faktura na żądanie wymaga udania się do działu obsługi klienta. Zdarza się jednak, że po pewnym czasie sprzedawcy odmawiają wystawienia faktury […]

Z początkiem 2014 r. czekają nas spore zmiany w sposobie wystawiania faktur. Dla sprzedawców ważne jest to, że zmienią się terminy wystawiania faktur, ponieważ to właśnie oni muszą dbać, by tych terminów dotrzymywać. Kiedy wystawić fakturę w 2014 r.?

Pokaż więcej artykułów