terminy w spółce zoo

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jako odrębna jednostka prawna ma obowiązki względem urzędów w celu rozliczenia podatków. Warto zapoznać się z terminami podatkowymi w spółce z o.o. Terminy podatkowe w spółce z o.o. Dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą część terminów podatkowych jest taka sama jak dla spółek. Natomiast warto […]

Ile mam czasu na wystawienie faktury_

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie najważniejsze informacje powinna zawierać faktura oraz do kiedy mamy czas, aby ją wystawić. Co do zasady fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Aby dowiedzieć się, kiedy występują wyjątki od tej zasady […]

Pokaż więcej artykułów