Tag: środki trwałe

Protokół likwidacji środka trwałego – wzór

Protokół likwidacji środka trwałego wypełniamy w przypadku zniszczenia lub zużycia danego składnika majątku. Jak wypełnić protokół? W lewym górnym rogu uzupełniamy… Szczegóły

Każdy wykup prywatny po 31 grudnia 2021 r. na nowych zasadach podatkowych

Zmiany w zasadach wykupu prywatnego leasingowanych przedmiotów dotyczą nie tylko samochodów. Ustawa podatkowa obejmie wszystkie środki trwałe: komputery, aparaty, sprzęt… Szczegóły

Czy amortyzacja jest obowiązkowa i co to są stawki amortyzacji?

Amortyzacja to enigmatyczne pojęcie dla sporej liczby przedsiębiorców. A to po prostu wrzucanie w koszty wydatku nie jednorazowo, ale stopniowo (na raty). Oto 5 kwestii, które… Szczegóły

Co trzeba ewidencjonować w firmie?

Konieczność prowadzenia różnych ewidencji i rejestrów jest jednym z obowiązków stawianych przed przedsiębiorcami. Poza KPiR oraz rejestrem sprzedaży VAT, o których… Szczegóły

Jak wygląda kwestia odrębności podatkowej małżonków-przedsiębiorców, którzy mają wspólnotę majątkową?

Drogi składnik majątku firmy - przepisy pozwalają na przekazanie środka trwałego do firmy małżonka. Warto zwrócić uwagę na zasady ujmowania go w księgach u… Szczegóły

Czy prywatny majątek można ująć jako środek trwały? Co się dzieje, jeżeli majątek jest własnością wspólną przedsiębiorcy i współmałżonka?

W ramach swojej działalności przedsiębiorca może wykorzystywać majątek prywatny. Jak wtedy rozliczyć zakup środka trwałego na współwłasność? W jaki sposób ustalić… Szczegóły

Jak rozliczyć VAT, gdy firmowy majątek jest sprzedawany, przenoszony do majątku właściciela lub utylizowany?

Wrzucanie w koszty rozmaitych wydatków obniża rzecz jasna podatek dochodowy. Czasami jednak część majątku firmy przestaje być niezbędna i pasowałoby ją z tego majątku… Szczegóły

Czy ziemię można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

Zakup gruntu w ramach działalności może mieć szereg motywacji, przykładowo w celu prowadzenia parkingu lub jako inwestycja. Czy wobec tego można kupić grunt "na firmę" a… Szczegóły

Jak odpisy amortyzacyjne wyglądają na ryczałcie, a jak przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych?

W zależności od wybranej formy opodatkowania przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję środków trwałych. Jak będzie wyglądała amortyzacja u podatnika… Szczegóły

Ulepszenie a remont. Czym różnią się te rodzaje modernizacji środka trwałego i jak je rozliczyć

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy często decydują się na wynajem środka trwałego. Użytkujący ponosi wówczas comiesięczny czynsz za… Szczegóły

Jak ustalić wartość początkową budynku, kiedy brak ceny nabycia?

Wprowadzając nieruchomość do działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zobowiązany do określenia jej wartości. Ustalenie wartości początkowej nieruchomości ma… Szczegóły

Po jakiej wartości wprowadzić prywatny sprzęt do ewidencji środków trwałych? Przykłady

Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują prywatne składniki majątku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Warto wówczas zastanowić się nad przeniesieniem… Szczegóły

Dron jako środek trwały – jaką metodę amortyzacji wybrać?

Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują inwestycji w zakup nowych technologii. Przykładem na to może być wykorzystanie w działalności dronów. Jak zatem należy rozliczyć… Szczegóły

Czy można amortyzować środek trwały nabyty w drodze darowizny lub spadku?

Początek nowego roku przyniósł zmiany w amortyzacji środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny. Jeżeli posiadasz takie środki trwałe, sprawdź, czy w dalszym… Szczegóły

Jak zmieni się limit wartości składników majątku, których nie trzeba ewidencjonować jako środki trwałe?

Wraz z początkiem nowego roku zazwyczaj zmieniają się też przepisy. Dzisiaj kilka słów o planach związanych ze zwiększeniem limitu z 3 500 zł do 10 000 zł w odniesieniu… Szczegóły

Jak amortyzować środki trwałe używane sezonowo?

Niektórzy przedsiębiorcy nie prowadzą działalności przez cały rok, ponieważ specyfika ich działalności wiąże się np. z sezonem letnim. Zdarza się też, że w sezonie… Szczegóły

Czym są środki trwałe i jak je rozliczać?

Jak rozliczać środki trwałe? Czym różnią się one od wyposażenia? Jak ustalić wartość początkową środka trwałego? Umiejętność prawidłowego rozliczania środków… Szczegóły

Jakie nieruchomości można amortyzować i kiedy zastosować podwyższoną stawkę?

Przedsiębiorca dokonując inwestycji w swoją działalność gospodarczą często decyduje się na zakup nowej nieruchomości, czyli lokalu bądź mieszkania, które będzie… Szczegóły

Jak wycenić środek trwały wytworzony samemu albo otrzymany w darowiźnie?

Przedsiębiorca wprowadzając środek trwały do majątku firmy zobligowany jest do dokonania jego wyceny. Sytuacja jest prosta, gdy posiadamy dowód potwierdzający jego zakup.… Szczegóły

Wyposażenie czy środek trwały – jak poprawić błędny zapis?

Przedsiębiorcy posiadający własną firmę zobowiązani są do prowadzenia różnorakiej dokumentacji, w tym: ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych. Co… Szczegóły

Jaki jest limit amortyzacji jednorazowej i czy podlega jej samochód osobowy?

Amortyzacja jednorazowa to doskonały sposób na kumulację kosztów firmowych i znaczne obniżenie wysokości podatku dochodowego do zapłaty. Może z niej skorzystać niemalże… Szczegóły