Auto i niszczarka

Jak rozliczać środki trwałe? Czym różnią się one od wyposażenia? Jak ustalić wartość początkową środka trwałego? Umiejętność prawidłowego rozliczania środków trwałych jest bardzo istotna. Dzięki niej możemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a tym samym zmniejszać należny podatek.

Dwa telefony i znak zapytania

Aby poprawnie rozliczyć dany składnik majątku należy odpowiednio ustalić jego wartość początkową. Jak to zrobić, gdy zgubiliśmy dokument potwierdzający zakup? Czy duplikat faktury może stanowić potwierdzenie nabycia? Jaką datę przyjęcia do użytkowania wpisać w ewidencji środków trwałych? Odpowiedzi na te i inne pytania w artykule – zapraszamy.

Klimatyzator w firmie

Za oknem robi się coraz cieplej – przedsiębiorcy decydują się zatem na zakup klimatyzatora. Taki wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ale trzeba pamiętać o nowych obowiązkach związanych z jego rejestracją.

Pokaż więcej artykułów