zwolnienia z VAT

Większość przedsiębiorców wystawia faktury lub drukuje paragony i nie prowadzi dodatkowej ewidencji sprzedaży. Nie ma bowiem takiej potrzeby, gdyż każdy udokumentowany przychód trafia np. do KPiR i zostaje rozliczony. Są jednak takie sytuacje, w których sprzedaż należy zapisywać w specjalnych ewidencjach.

Przedsiębiorca który nie potrzebuje już w firmie konkretnego sprzętu może zdecydować się na jego sprzedaż np. na Allegro. W takiej sytuacji jest wielce prawdopodobne, że nabywcą okaże się ktoś kto nie prowadzi firmy. Taka osoba ma prawo zażyczyć sobie faktury. Czy jednak faktura dla osoby prywatnej jest w ogóle możliwa?

Sprzedaż bezrachunkowa

Zazwyczaj wykonanie usługi czy sprzedaż towaru wiążą się z koniecznością wystawienia nabywcy faktury lub paragonu. Ale nie zawsze. Czasami zdarzają się takie transakcje, które nie wymagają wręczenia nabywcy żadnego dokumentu. Ten typ sprzedaży niekiedy określa się mianem bezrachunkowej. Jak należy ją dokumentować?

Pokaż więcej artykułów