Podatki w spółce z o.o.

W spółce jawnej ABC jest dwóch wspólników, którzy są osobami fizycznymi. Kto powinien zapłacić podatki – jeden wspólnik, wszyscy wspólnicy, a może cała spółka?  Kto płaci podatki w spółce jawnej? Sprawdźmy!

spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, która co do zasady jest umową między przedsiębiorcami, spółka jawna jest odrębnym podmiotem. To spółka jest stroną umów, może występować w sądzie jako powódka lub pozwana, działa na rynku pod własną nazwą.

Rejestracja spółki z o.o.

Jednym z dylematów jakie należy rozstrzygnąć przed rozpoczęciem działalności biznesowej jest to, czy prowadzić firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki. Sprawdźmy zatem JDG czy spółka, na co zwrócić uwagę i co wybrać startując z biznesem.

Pokaż więcej artykułów