Rodzaje spółek

Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności, przedsiębiorcy często zastanawiają się nad wybraniem odpowiedniej formy prawnej działalności. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Alternatywą dla JDG jest działalność w formie spółki. W dzisiejszym artykule scharakteryzuje rodzaje spółek Rodzaje spółek Podstawowy podział spółek będzie uzależniony od podstawy prawnej, która reguluje […]

spółka cywilna - najważniejsze informacje

Spółka cywilna to po prostu umowa pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Może być zawarta pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo, ale także między spółkami posiadającymi podmiotowość prawną. Na jej mocy wspólnicy zobowiązują się one do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Umowa spółki cywilnej nie tworzy zatem nowego podmiotu prawa, jak jest w […]

Rejestracja spółki z o.o.

Jednym z dylematów jakie należy rozstrzygnąć przed rozpoczęciem działalności biznesowej jest to, czy prowadzić firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki. Sprawdźmy zatem JDG czy spółka, na co zwrócić uwagę i co wybrać startując z biznesem.

Pokaż więcej artykułów