Jak co roku zmieniła się wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez przedsiębiorców. Wysokość tej daniny po raz kolejny wzrosła. Składka zdrowotna w 2018 roku wynosi 319,94 zł.

ZUS właściciela firmy

Działalność gospodarcza niesie ze sobą obowiązek zapłaty ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to jedyna składka, z której płacenia przedsiębiorca nie może zrezygnować, może natomiast odliczyć ją od podatku. Ile wynosi i w jaki sposób należy ją obliczyć?

Pokaż więcej artykułów