Jako że rozliczanie kosztów to kwestia podlegająca interpretacji, nigdy nie ma 100% pewności na co urzędnicy zwrócą uwagę w razie kontroli. Jeśli przykładowo przedsiębiorca robił zakupy w sobotę, kiedy jego firma jest zamknięta, to czy może je mimo tego „wrzucić w koszty”? Sprawdźmy.

Rozliczanie kosztów podręcznik

Koszty w KPiR ujmujemy wg jednej z dwóch dostępnych metod, a mianowicie zgodnie z metodą memoriałową lub kosztową czyli tzw. uproszczoną. Co dokładnie oznacza pojęcie rozliczenie kosztów w czasie oraz która metoda rozliczania kosztów jest korzystniejsza – o tym dowiecie się z poniższego artykułu.

Pokaż więcej artykułów