Osoby zakładające jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla wielu z nich już teraz dostępna jest preferencja w postaci małego ZUS-u, a dodatkowo od maja 2018 roku wprowadzona zostanie również „ulga na start” gwarantująca nowym przedsiębiorcom zwolnienie z opłacania składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Dla kogo mały ZUS jest niedostępny

Możliwość płacenia preferencyjnych składek ZUS to duże ułatwienie dla początkującego przedsiębiorcy. Przywilej ten nie dotyczy m.in. osób wykonujących pracę na rzecz byłego pracodawcy. A jeśli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz podwykonawcy pracodawcy – czy mały ZUS nadal mu przysługuje?

Pokaż więcej artykułów