Pomoc de minimis jest pewnego rodzaju wsparciem finansowym dla małych i średnich przedsiębiorców. Może być udzielana w formie dotacji, jak również na umorzenie zobowiązać wobec ZUS lub urzędu skarbowego. Po więcej informacji zapraszam do wpisu.

Wysokość refundacji

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na pewne przywileje ze strony państwa. Podstawowym jest refundacja składek ZUS ze środków publicznych. Sprawdźcie, jak skorzystać z dofinansowania.

Pokaż więcej artykułów