Zdarza się, że zapłacony podatek lub inne zobowiązanie na rzecz państwa można zaliczyć do kosztów podatkowych. Oczywiście, wyższe koszty oznaczają automatycznie niższy podatek dochodowy. Tym samym są takie przypadki, w których zapłata jednego podatku powoduje obniżenie innego – podatku dochodowego. Kiedy tak się dzieje?

Sukcesywnie staramy się ułatwiać życie każdego przedsiębiorcy korzystającego z inFakt. Czynności związane z opłacaniem podatków oraz ZUS to czynności, które na ogół powtarzają się co miesiąc lub co kwartał. Po wprowadzeniu szybkich płatności z inFakt, wykonywanie przelewów za wspomniane należności mocno się uprościło. Kolejne ułatwienie to opłacanie składek ZUS i podatków bezpośrednio z aplikacji inFakt na Android oraz iOS!

pomyłka w przelewie do urzędu

Z prowadzeniem własnej firmy wiąże się konieczność samodzielnego opłacania zobowiązań podatkowych. Istotne, aby prawidłowo wykonywać przelewy na rzecz fiskusa, błędy w tym zakresie mogą skutkować poważnymi konsekwencjami.

Co grozi za złożenie PIT po terminie_

Jednym z podstawowych obowiązków w kontaktach z urzędami, jak i po prostu podczas prowadzenia firmy, jest dotrzymywanie wyznaczonych terminów. Nie inaczej wygląda to w kontekście składania rocznego zeznania podatkowego. Właściwy druk z odpowiednimi załącznikami należy złożyć do 30 kwietnia 2015 r. Co jednak grozi przedsiębiorcy za złożenie PIT po terminie?

kary od fiskusa

Nie tylko składki społeczne małego ZUS-u, ale również wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe zależy od płacy minimalnej. A ta od początku 2015 r. poszła w górę i wynosi 1750 zł brutto. Jak w związku z tym zmienią się kwoty mandatów i grzywien przewidzianych przez przepisy podatkowe?

zaskarżenie decyzji do sądu

W przypadku, gdy niekorzystna decyzja podatkowa wydana przez urząd skarbowy trafia do przedsiębiorcy, niekiedy warto się od niej odwołać. Ostatecznie bowiem takie postępowanie może okazać się opłacalne. Jak wygląda odwołanie od decyzji urzędników?

Pokaż więcej artykułów