podatek u źródła

Przedsiębiorca, który był zobowiązany do pobrania podatku u źródła, ma obowiązek sporządzenia, i złożenia informacji IFT-1R/2R. Czym jest i kogo obowiązuje podatek u źródła?

Podatek u źródła – sprawdź czy nie musisz zapłacić

W pewnych przypadkach polski przedsiębiorca ma obowiązek obliczyć, pobrać oraz odprowadzić tzw. podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego swojemu kontrahentowi. Czy wiesz kiedy należy pobrać taki podatek? Jakie usługi są nim opodatkowane? Do jakiego urzędu należy odprowadzić pobrany podatek? Odpowiedzi na te oraz inne pytania we wpisie.

Podatek u źródła to mało znana danina na rzecz państwa stosowana w transakcjach międzynarodowych, która ma na celu głównie walkę z procederem uchylania się od podatków. Kwotę „podatku u źródła” potrąca się z wypłacanego wynagrodzenia. W niektórych przypadkach, może to doprowadzić do podwójnego opodatkowania danego przychodu, czemu mogą zapobiec jedynie […]

Pokaż więcej artykułów